Κυριακή, 4 Απριλίου 2010

Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας

Ἀναστάσεως ἡμέρα, 


καὶ λαμπρυνθῶμεν  τῇ πανηγύρει, 


καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. 


Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς  μισοῦσιν  ἡμᾶς·


Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει,


καὶ οὕτω βοήσωμεν· 


Χριστὸς ἀνέστη  ἐκ  νεκρῶν, 


θανάτῳ θάνατον πατήσας, 


καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, 


ζωὴν  χαρισάμενος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου