Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009

Τὸν ἐπὶ γῆς Ἄγγελον, καὶ ἐν οὐρανοῖς ἄνθρωπον Θεοῦ, τοῦ κόσμου τὴν εὐκοσμίαν, τὴν τρυφὴν τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν, Σάββαν τιμήσωμεν


Σάββα θεόφρον,
ἀρετῶν στῦλος ὁ πύρινος,
πυρσὸς ὁ ἐκ θαλάσσης, τῆς κοσμικῆς τοὺς λαούς,
λιμένα πρὸς τὸν θεῖον καθοδηγῶν,
πλάνης τὰ πνεύματα ὁ καταβαλών,
Πνεύματος Ἁγίου τὸ καθαρὸν δοχεῖον,
ὁ ποδηγέτης τῶν Μοναστῶν,
ἠκριβωμένη τε στάθμη τῆς ἐγκρατείας,
τῆς ταπεινώσεως, περίβλεπτον τὸ ὕψος,
κρήνη ἡ βρύουσα, ἰάσεων πελάγη,
Χριστὸν ἱκέτευε, Χριστὸν δυσώπει Ὅσιε,
δωρηθῆναι τῇ Ἐκκλησία,
ὁμόνοιαν, εἰρήνην,
καὶ μέγα ἔλεος.

Χαρμονικῶς ἡ μνήμη σου, ἐκτελεῖται Πανεύφημε Σάββα


Ψυχήν όπισθεν του Θεού κολλών πάλαι,
Έμπροσθεν αυτού νυν παρίσταται Σάββας.

Θεσπεσίοιο πόλου πέμπτη Σάββα εντός εσήχθης.

Oύτος ο Άγιος υπήρχε κατά τους χρόνους του μεγάλου Iουστινιανού,
εν έτει φκζ΄ [527],
καταγόμενος από την χώραν των Kαππαδοκών εκ του χωρίου του καλουμένου Mουταλάσκη,
υιός γονέων ευσεβών Iωάννου και Σοφίας.

Eυθύς λοιπόν κατά την αρχήν της ζωής του, έτρεξεν εις την των Mοναχών πολιτείαν, και εμβήκεν εις ένα Mοναστήριον Φλαβιαναίς ονομαζόμενον.

Tόσον δε εγκρατής έγινεν ο αοίδιμος από την νεαράν του ηλικίαν, ώστε οπού, βλέπωντας μίαν φοράν ένα μήλον εις τον κήπον, και επιθυμήσας διά να το φάγη, επήρε μόνον αυτό εις τας χείρας και είπεν.

Ωραίος ήτον εις όρασιν και καλός εις βρώσιν ο εμέ θανατώσας καρπός.

Έπειτα έρριψε το μήλον κατά γης, και κατεπάτησεν αυτό με τους πόδας του. Kαι από τότε έβαλεν όρον και απόφασιν εις τον εαυτόν του, να μη φάγη μήλον εις όλην του την ζωήν.

Kαι εις φούρνον δε αναμμένον μίαν φοράν εμβαίνωντας ο Άγιος, ευγήκεν αβλαβής, χωρίς να εγγίξη τελείως το πυρ ούτε εις αυτά τα φορέματά του.

Kατά δε τον δέκατον έκτον χρόνον της ηλικίας του, επήγεν ο Όσιος εις τον μέγαν Eυθύμιον, και από αυτόν επέμφθη εις το Kοινόβιον του Aγίου Θεοκτίστου διατί ήτον αγένειος.

Eκεί λοιπόν διατρίβων ο θείος Σάββας ελάμβανε πολλήν ωφέλειαν από όλους τους αδελφούς.

Eπειδή και εμιμείτο του καθ’ ενός την αρετήν και την θεοφιλή πολιτείαν. Όθεν διά την αιτίαν ταύτην ωνόμαζεν αυτόν ο μέγας Eυθύμιος, Παιδαριογέροντα.

Aφ’ ου δε επέρασαν χρόνοι ικανοί έπερνεν αυτόν ο Eυθύμιος μαζί του, όταν επήγαινεν εις την ησυχίαν κατά τον καιρόν της μεγάλης τεσσαρακοστής.

Όσον δε αύξανεν η ηλικία του, τόσον αύξανε και η αρετή του. Όθεν και έλαβε παρά Kυρίου των θαυμάτων την χάριν.

Διά τούτο και πολλά θαυμάσια ετέλεσεν ο τρισόλβιος. Eις ανύδρους γαρ τόπους νερόν εξήγαγε διά προσευχής του.

Έγινε δε και πολλών Mοναχών καθηγητής και Hγούμενος.

Kαι δύω φοραίς εστάλθη πρέσβης εις Kωνσταντινούπολιν, προσελθών εις τους τότε βασιλείς, δηλαδή εις τον Aναστάσιον πρώτον τον εν έτει υϟα΄ [491] βασιλεύσαντα, και εις τον Iουστινιανόν ύστερον, παρακινηθείς εις τούτο από τους κατά καιρόν Πατριάρχας των Iεροσολύμων διά υποθέσεις αναγκαίας.

Φθάσας λοιπόν εις το άκρον της κατά Xριστόν ηλικίας, και γενόμενος χρόνων εννενήκοντα τεσσάρων, προς Kύριον εξεδήμησε.πηγή:
Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού.
Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005

Τοπικές Εκκλησιαστικές Ειδήσεις


Ευλογημένο το Ιερό Σαρανταλείτουργο!


Καθημερινά,
"λίαν πρωί"

στούς περισσοτέρους Ιερούς Ναούς τής Ιεράς μας Μητροπόλεως,
ψάλλεται η ακολουθία τού Όρθρου και στήν συνέχεια τελείται Θεία Λειτουργία.

........

Επί τή εορτή του Οσίου Σάββα του ηγιασμένου
πανηγυρίζει σήμερα,

ο ομώνυμος
Ιερός Ναός

στήν Κάτω Τραγάνα Παραβόλας.
........

Αύριο, 6 Δεκεμβρίου

επί τή εορτή

του Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίας του Θαυματουργού

πανηγυρίζουν

οι ομώνυμοι Ιεροί Ναοί που βρίσκονται:

στήν Γουριά Μεσολογγίου,στήν Μάστρου,
στήν Σταμνά
( εδώ αύριο το πρωί
θα ιερουργήσει ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.Κοσμάς)
,
στήν Μεσάριστα,
στήν Ποταμούλα Μακρυνείας,στήν Αγία Βαρβάρα Τριχωνίδος,
στό δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγρινίου,
στο Καινούριο,στά Καλύβια,στήν Σκουτέρα,στόν Στράτο,
στόν Άγιο Νικόλαο Κατούνης,στούς Γιαννόπουλους Βάλτου,
στήν Κομποθέκλα,στό Λουτρό Αμφιλοχίας, στήν Μαλεσιάδα,
στό Μενίδι,στό Παπαδάτο,στήν Τρύφου,
στόν Αστακό

(εδώ σήμερα το απόγευμα του Μεγάλου Εσπερινού
θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.Κοσμάς )
,

στά Βλιζιανά,στήν Μπαμπίνη,στόν Μύτικα,στόν Άγιο Νικόλαο Βονίτσης,στήν Αγία Σοφία Τριχωνίδος,στήν Αετόπετρα,
στήν Ανάληψη,στήν Κόνισκα ,στήν Κάτω Χρισοβίτσα
και το παρεκκλήσιον του Αγίου Νικολάου
του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου.
........

Στα πλαίσια τής λειτουργίας τής Σχολής Γονέων
τής Ιεράς μας Μητροπόλεως

θα μιλήσει την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου και ώρα 6.30 το απόγευμα

στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου

ο κ.Λάμπρος Σκόντζος
Θεολόγος -Συγγραφέας

με θέμα:

"Η καταστροφική δράση των νεοφανών αιρέσεων
στη δομή τής οικογένειας"


επιμέλεια:
"Ευδρομούντων Αλείπτης"

Η θαυματουργός ιερά εικόνα της Παναγίας "Βηθλεεμίτισσας" στήν Ιερά μας Μητρόπολη ἀπό 8 ἕως 14 ΔεκεμβρίουΤο Πατριαρχείο Ἱεροσολύμων,

ανταποκρινόμενο σε σχετική παράκληση τής Ιεράς μας Μητροπόλεως

και σύμφωνα με απόφαση τής Αγίας και Ιεράς αυτού Συνόδου,

θα αποστείλει στην Τοπική μας Εκκλησία

με συνοδεία Αγιοταφίτου πατρός

την ιερά εἰκόνα

Παναγίας Βηθλεεμιτίσσης,

η οποία βρίσκεται έξω

από το Θείο Σπήλαιο της Γεννήσεως στην Αγία Πόλη Βηθλεέμ.


Η επίσημη υποδοχή τής θαυματουργού αυτής Θεομητορικής εικόνας

-η οποία έρχεται προς ευλογία και στηριγμό όλων των πιστών-

θα πραγματοποιηθεί

την προσεχή Τρίτη 8 Δεκεμβρίου και ώρα 5 το απόγευμα,

στό Δημαρχείο τής Ι.Π Μεσολογγίου

και θα θα παραμείνει στόν Πανηγυρίζοντα τήν επομένη εβδομάδα Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος

έως και την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου.


Μια συνάντηση που άλλαξε την ζωή ενός… λαού


Ο Πατήρ Αρσένιος Μπόκα (+ 28 Νοεμβρίου 1989) έλαβε το χάρισμα της προφητείας στο Άγιο Όρος και επιστρέφοντας στην Ρουμανία έγινε η μεγαλύτερη πνευματική μορφή της χώρας, όλων των καιρών. Μια υπέροχη ιστορία του Αγίου Όρους με αφηγητή τον πατέρα Αρσένιο Μπόκα – τότε ένας νεαρός άγαμος διάκονος Μπόκα Ζιάν


Δουλεύουμε αρκετές ημέρες για να ανακατασκευάσουμε τα σκαλοπάτια από την Σκήτη του Πρόδρομου προς το σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου, που βρίσκεται περίπου 50 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Χρησιμοποιούσαμε κομμάτια βράχου αρκετά σκληρά, πελεκημένα με τη σμίλη.

Συνεργαζόμουν με τον Πορφύριο και τον Δομέτιο από το κελί του Αγίου Υπατίου [Βατοπαιδινό κελί], αλλά ήμασταν στην υπακοή του Πατρός Αρσενίου Μάντρεα, Ηγούμενου της Σκήτης Προδρόμου. Η συμμετοχή σ’ αυτό το έργο ήταν για μένα ένα είδος πληρωμής, όχι σε χρήμα, αλλά για την αντιγραφή των Πατέρων της Φιλοκαλίας, από τη πλούσια σε χειρόγραφα βιβλιοθήκη.

Το έργο μου ανατέθηκε από τον Μητροπολίτη Νικόλαο Μπαλάν και από τον καθηγητή π. Δημήτριο Στανιλόαε. Έπρεπε να σπάσουμε και να πελεκήσουμε τις πέτρινες πλάκες. Μετά θα τις μεταφέραμε ψηλά στο λόφο με όποιο τρόπο μπορούσαμε. Χρησιμοποιούσαμε μπαστούνια από καστανιά και κομμάτια σχοινιά από παλιά πλοία, που μύριζαν θάλασσα, φύκια και ψάρια. Πεινούσα και διψούσα.

Το στόμα μου ήταν στεγνό και πικρό.

Ήταν αρχές Απριλίου, μόλις ξεχειμώνιαζε. Ο ήλιος μας χτυπούσε, αλλά δεν ήταν καυτός. Σκεφτόμουν τους Αγίους του Σινά, που ανέβαιναν βήμα βήμα προς την κορυφή όπου ο Μωυσής δέχτηκε το Νόμο. Προσπαθούσα να θυμηθώ πόσα σκαλοπάτια είχε ο δρόμος προς την κορυφή. Το μάθαμε στο Λύκειο. Εδώ είχαμε να κάνουμε περίπου τριακόσια… [...]

- Η μητέρα μου, Χριστιανή, έχει γαλάζια μάτια. Αυτή ήθελε από τότε που γεννήθηκα να γίνω ιερέας. Τώρα τη θυμήθηκα, διότι δεν της έχω γράψει εδώ και ένα χρόνο. Της είπα ότι θέλω να γίνω μοναχός και στενοχωρήθηκε. Δεν της γράφω πλέον για να το συνηθίσει, για να με ξεχάσει. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή όχι; Εσείς τι λέτε;

- Δεν ξέρω, απάντησε ο Πορφύριος. Εσύ είσαι πιό μορφωμένος από μένα. Είτε της γράφεις είτε όχι, αυτή οπωσδήποτε σε σκέφτεται, διότι είναι μητέρα.

- Στείλε της ένα γράμμα. Θα χαρεί όταν το πάρει και θα καυχιέται στην γειτονιά για το παιδί της που βρίσκεται στο Άγιον Όρος, το Περιβόλι της Παναγίας.

- Έτσι θα κάνω, όπως λες εσύ Δομέτιε.

- Ο μοναχός Ιωακείμ, με έμαθε να διαβάζω και μου έδειξε τα βιβλία του, είπε ο Δομέτιος. Όταν πήγαινα με τα πρόβατα, ερχόταν και αυτός στο λόφο με το ντορβά. Εκεί με δίδασκε. Ήταν ο πνευματικός μου πατέρας.

Σ’ αυτόν ήρθε ένας μοναχός από το Άγιον Όρος που είχε πάει στα γύρω χωριά να μαζέψει ελεημοσύνες για την ανακαίνιση της Μονής Ζωγράφου, στην οποία βρίσκεται η σημαία του Στεφάνου του Μεγάλου με τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο.


Έτσι άκουσα για πρώτη φορά για το Άγιο Όρος, ήμουν μόλις 13 χρονών.

Αυτός ήταν Ρουμάνος και ζούσε μαζί με Έλληνες.

Πρώτα ήταν στο κελί της Γεννήσεως της Θεοτόκου που ανήκει στη Μονή Βατοπαιδίου και είχε πνευματικό τον Νικόδημο,

μαθητή του Αρσενίου του ησυχαστή.

Αυτός ο Αρσένιος ήταν πολύ καλός γλύπτης σε ξύλο και μάρμαρο και άφησε πολλά και ωραία χειροποίητα αντικείμενα: σταυρούς, καντήλια, ποτήρια, φανάρια, γλάστρες. Έκανε και δύο περίφημα γλυπτά: τη Σταύρωση και τη Δευτέρα Παρουσία. Για να τα σκαλίσει εργαζόταν 15 ολόκληρα χρόνια.

- Άκουσα και εγώ για τον Αρσένιο, αλλά δεν τον είδα, είπε και ο Πορφύριος. Λέγεται ότι τον Αρσένιο τον πήρε η Παναγία πάνω στην κορυφή του Άθωνα, για να συμπληρώσει τον αριθμό των 7 αναχωρητών που προσεύχονται για την ειρήνη του κόσμου και ζουν χωρίς φαγητό και νερό, μόνο με το λόγο του Θεού.

- Ναι, απάντησε ο Δομέτιος. Άκουσα και εγώ αυτή την παράδοση, στην εορτή της Μεταμορφώσεως, στις 6 Αυγούστου, όταν ανέβηκα στην κορυφή του Άθωνα. Κάτω από την κορυφή σε μια σπηλιά μιλούσαν μερικοί αναχωρητές, που τους φώτιζε ένα φαναράκι, όπου ξεκουραζόντουσαν.

Ήταν περίπου στις 4 το πρωί.

Ήμουν μαζί με τον Πελάγιο, μαθητή του Ευγενίου Βούλγαρη.

Ο Πελάγιος διάβασε από ένα βιβλίο του Ηλία Μηνιάτη.

Ο π. Ευγένιος ήταν περίπου 80 χρονών και ανέβηκε μέχρι την κορυφή του Όρους. Αυτός πήγε στους αναχωρητές που μιλούσαν μέσα στο σπήλαιο, και ακούσαμε ότι κοιμήθηκε ο Πάτερ Χρυσογόνος από τους «7 Αόρατοι Ασκητές» του Άθωνα και ότι θα τον αντικαταστήσει ο π. Αρσένιος, ο γλύπτης. Λένε ότι μεταξύ των 7 ήταν και ο νηπτικός π. Βαρνάβας, καθηγητής της νοεράς προσευχής και οι Ρουμάνοι Μαρτινιανός, Ιωνάς και Θεοφύλακτος, οι οποίοι μετείχαν ένας μετά τον άλλο στην ομάδα των 7. Όλοι αυτοί ήταν γλύπτες, έκαναν κουτάλες, κανάτες, δοχεία για λάδι και κρασί. [...]

- Νηστέψαμε όλη την ημέρα, είπε ο Δομέτιος. Διψάω και νομίζω βλέπω οράματα… Βλέπω συνέχεια ένα πλάσμα εκεί πάνω στον τοίχο σ’ εκείνο το κελί, που νόμιζα ότι είναι εγκαταλειμμένο. Είναι κάτι περίεργο ή θαύμα. Άλλοτε έχει μορφή λιονταριού, άλλοτε ανθρώπου, εσείς δεν βλέπετε;

- Να σου εξηγήσει ο διάκονος Ζιάν διότι είναι ζωγράφος, εγώ είμαι απλός αμόρφωτος μοναχός.

- Ναι, είπα και εγώ, οι 4 Ευαγγελιστές έχουν δίπλα τους ένα πλάσμα σαν σύμβολο και πεμπτουσία του μηνύματος του Ιερού Ευαγγελίου, που έγραψε ο καθένας.

Ο Ματθαίος, που ήταν τελώνης πριν να γνωρίζει τον Σωτήρα, έχει σύμβολο τον άγγελο. Ο Μάρκος έχει το μοσχάρι, ο Λουκάς το λιοντάρι, ο Ιωάννης έχει τον αετό. Ξαφνικά ακούστηκε μια βροντή σαν να έπεφτε ένας ογκόλιθος.

Μία συγκλονιστική φωνή έλεγε: «Ζιάν Μπόκα, από την Ρουμανία, να στείλεις γράμμα στην μητέρα σου, αλλιώς θα πεθάνει και θα το έχεις βάρος στην συνείδησή σου

. Ξέρω ότι είσαι παρθένος και δεν άγγιξες γυναίκα, αλλά είσαι υπερήφανος διότι είσαι αγιογράφος και έκοβες πτώματα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου στο Βουκουρέστι.

Πρέπει να νηστεύεις, να προσεύχεσαι και να κόψεις 100 μπαστούνια καστανιάς σαν κανόνα της εξιλέωσης».

Εμείς προσπαθούσαμε να σπρώξουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο ογκόλιθο πάνω σε δύο κυλινδρικά μπαστούνια καστανιάς. Το έργο ήταν πολύ δύσκολο λόγω της ανηφόρας. Ξαφνικά νιώσαμε ότι το φορτίο έγινε ελαφρύ και ο λίθος ανέβαινε σαν κάποιος να τον τραβούσε, κάποιος ουράνιος μηχανισμός.

Και ο Δομέτιος παρατήρησε ότι κάτι γίνεται και έλεγε:

«Παναγία μου, ήρθε ο Άγιος!»

Αληθινά, δίπλα μας ήταν ένα πλάσμα όμοιος άνθρωπος και θηρίο, με τα γένια μέχρι το έδαφος και τα μαλλιά σαν χαίτη λιονταριού. Έσπρωχνε μαζί μας το λίθο και αυτός τον έκανε να ανέβει.

Έλεγε: «Άξιόν εστι ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον…»

Είχε μια αγγελική φωνή, ούτε έντονη ούτε βραχνή αλλά ευχάριστη.

Όλοι ψάλαμε «Άξιόν εστι».

Η φωνή μου που δεν ήταν εξασκημένη να ψάλει πήρε ένα μελωδικό χρώμα και έβγαζε ευχάριστους φθόγγους τους οποίους ούτε εγώ δεν γνώριζα μέχρι τότε.

Έψαλε και ο Πορφύριος με την βαρύτονη φωνή του.

Ο Δομέτιος μας ξεπερνούσε όλους. Ήμασταν στον παράδεισο. Τέσσερα πλάσματα στην άκρη του γκρεμού δοξολογούσαν την Παναγία. Ο νους μου όμως ήταν στο χωριό μου, και έβλεπα την μητέρα μου γονατισμένη μπροστά την εικόνα της Παναγίας πως προσευχόταν και έκλαιγε κρατώντας τη φωτογραφία μου στο χέρι.

Το πλάσμα δίπλα μου, με μακριά γένια, μου είπε: «Η μητέρα σου ονομάζεται Χριστιανή και είναι χήρα. Όταν σε γέννησε σε αφιέρωσε στον Κύριο και στην Εκκλησία».

Συγκλονίστηκα, διότι είχα δίπλα μου ένα άγιο, ένα προφήτη που γνωρίζει το παρελθόν μου και το όνομα.

- Πάτερ, ποιό είναι το όνομά σας και ποιός είστε; ρώτησε ο Πορφύριος.

Ο ξένος δεν του απάντησε αλλά είπε:

- Μη φοβάστε τον Ηγούμενο Αρσένιο, δεν θα σας τιμωρήσει διότι δεν πήγατε στον Εσπερινό.

Ξέρατε ότι οι «9 Αόρατοι Ασκητές» του Άθωνα έρχονται φέτος στο Πάσχα για την Θεία Λειτουργία στη Σκήτη του Προδρόμου;

Ένας είναι ο Πάτερ Ματθαίος από Καρακάλου, ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος που λειτουργεί κάθε μέρα στα κελιά και στις καλύβες που βρίσκεται αντιμήνσιο. Θα λειτουργεί μέχρι την τελευταία του πνοή.

Φέτος το Πάσχα θα χιονίσει στην κορυφή του Άθωνα. Θα συναντηθούμε πάλι το Πάσχα. Αδελφέ Ζιάν, μην ξεχάσεις να γράψεις στη μητέρα σου.

Ήμουν όλος έκθαμβος από τα γεγονότα.

Ο μοναχός που μιλούσε έγινε ξαφνικά αόρατος. Με τραβούσε σαν μαγνήτης να κοιτάξω πίσω του. Είχε ήδη νυχτώσει και δεν μπορούσα να τον παρακολουθήσω.

Ο Πορφύριος μάζευε τα εργαλεία, να τα βρούμε τακτοποιημένα την επόμενη μέρα.

Ο Δομέτιος ήταν συγκλονισμένος και όπως πάντοτε έψαλε. Ακούστηκε η φωνή του πλάσματος που μόλις έφυγε, του πάγκαλου πατρός. Δεν ήξερα πως τον λένε αλλά ελκύστηκα προς τα άνω και άρχισα να ανεβαίνω γρήγορα.

Το μονοπάτι φωτιζόταν από ένα γαλάζιο φώς, σαν ηλεκτρικού τόξου, το φως που ερχόταν από το θαυμάσιο πλάσμα σαν από αναμμένο θάμνο που καιγόταν στο βουνό επάνω μας.

Πίσω από εμένα ανέβαινε ο Πορφύριος λαχανιασμένος και μετά ο Δομέτιος ψάλλοντας.

Ο άγιος μας φώτιζε το δρόμο προς την κορυφή. Ήταν ένα απροσδόκητο θεϊκό δώρο, διότι νύχτωσε για καλά και χωρίς φως θα πέφταμε στο γκρεμό.

Ο Πορφύριος είπε: «Έχω δέκα χρόνια στο Όρος και δεν έζησα κανένα θαύμα μέχρι σήμερα, αλλά τώρα μου φανερώθηκε το έλεος του Θεού δια του Αγίου αυτού. Μείνε, πανάγιε, μην τρέξεις, διότι βλέπουμε το φως σου σαν φάρο που μας οδηγεί και μπορούμε να ανεβούμε το βουνό χωρίς να πέσουμε στο γκρεμό/!

- Θαυμαστός ο Θεός εν τοις αγίοις αυτού, μίλησε ψαλμικά και ο Δομέτιος. Αδελφέ Ζιάν, σήμερα δέχθηκες το βάπτισμα με φως και προφητεία, διότι σου μίλησε ο ουρανός.

Εγώ δεν έλεγα τίποτε. Ένοιωθα μια ιερή συγκίνηση και ανεπανάληπτη ζεστασιά. Ήταν πολύ καλά, σε σχέση με το κρύο στην παραλία που ήμουν παγωμένος.

Φτάσαμε στην άκρη του βουνού, στο σταυρό. Ο άγιός μας απομακρυνόταν αλλά ακόμα μας φώτιζε με τη θεία μορφή του. Βλέπαμε το μονοπάτι προς την Σκήτη του Προδρόμου.

Ο άγιος ήταν μπροστά μας, αλλά σαν να πηδούσε ένας πύρινος τροχός, ένα καιόμενο πουλί.

Πίσω μου ο πάτερ Πορφύριος έκανε σταυρούς και έλεγε ρυθμικά:

«Ιησού, Υιέ του Θεού, ελέησόν με».

Ο Δομέτιος έψαλε: «Μεθ’ ημών ο Θεός, γνώτε έθνη καί ηττάσθε».

Το φως μπήκε μπροστά μας στην πύλη της μονής, και εμείς πίσω του. Φτάσαμε στην πόρτα που τότε έκλεινε, μας ξύπνησε η ανδρική φωνή του Ηγουμένου Αρσενίου Μάνδρεα, που ήρθε ο ίδιος να κλείσει την πύλη:

- Πόσα βήματα κάνατε, πατέρες;

- Έντεκα, απάντησε ο Πορφύριος.

- Καλά, μπορείτε να πάτε στην τράπεζα για δείπνο. Ο Κύριος μαζί σας. Θα ξυπνήσετε όταν αρχίσει ο Όρθρος.

Τρέξαμε στο νιπτήρα και πλυθήκαμε με κρύο νερό, πίνοντας και λίγο, αλλά σαν να μη διψούσα αν και δεν ήπια ούτε σταγόνα όλη την ημέρα. Πήγα στο κελί μου και ξάπλωσα στο σκληρό κρεβάτι διότι με πονούσαν τα κόκαλα και οι μύες από τον κόπο της ημέρας. Αλλά η ψυχή μου ήταν τοσο φωτισμένη και ευτυχισμένη. Σήμερα στο Άγιον Όρος έζησα το πρώτο θαύμα, γνώρισα έναν άγιο. Μια φλόγα πυρός.

Είπα νοερά το “Πάτερ ημών”, έκανα με το δεξί μου χέρι το σημείο του Τιμίου Σταυρού στο κρεβάτι μου και έπεσα σε βαθύ ύπνο.

Πηγές:

Απόψεις για τήν Μονή Βατοπαιδίου(και όχι μόνο), http://cidadededeus.wordpress.com/2009/07/05/treptele-sfantului-athanasie-athonitul/

Ημερίδα με θέμα: «Ενδοοικογενειακή Βία και Παιδική Κακοποίηση»την επομένη Κυριακή στην αίθουσα του Δημοτικού μεγάρου του Δήμου Θέρμου

Στό Παπαστράτειο Μέγαρο αύριο το απόγευμα θα μιλήσει η Γενική Πρόξενος της Ακτής Ελεφαντοστού κα. Μέρω ΚεσεσίογλουMια αξιόλογη εκδήλωση,
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία,
διοργανώνει αυτή την
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ.
στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου

η Τοπική Διοικούσα Επιτροπή της ΕΛΕΠΑΠ.

Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Γενική Πρόξενος της Ακτής Ελεφαντοστού κα.
Μέρω Κεσεσίογλου,
ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου Επαμεινώνδας Τάνταρος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευτεί η μαθήτρια Ευγενία Μπλέτσα για την εισαγωγή της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ το πρόγραμμα θα κλείσει με μουσικές νότες από τους Βασίλη Κονίδα, Ευγενία Γρέντζελου και Γιώργο Χαραλάμπους.

Σε κάθε περίπτωση τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να αγκαλιάζονται και να στηρίζονται από το σύνολο των πολιτών της περιοχής μας, αφού μας υπενθυμίζουν πως η δύναμη της ανθρώπινης ψυχής μπορεί να ξεπεράσει κάθε δυσκολία και κάθε εμπόδιο.
Διαβάζοντας το βιογραφικό της κας. Κεσεσίογλου, πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε από την ανιδιοτελή προσφορά της και το πλούσιο φιλανθρωπικό της έργο απέναντι σε κοινωνικές ομάδες οι οποίες ομολογουμένως έχουν ανάγκη τη στήριξη όλων μας. Το βιογραφικό της έχει ως εξής : Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο πατέρας της ήταν γνωστός ευεργέτης, τόσο εκεί όσο και στα Ιεροσόλυμα. Μετά το πέρας των σπουδών της στη Γενεύη εγκαθίσταται μόνιμα στην Ελλάδα. Το 1978 σαν εθελόντρια των Ηνωμένων Εθνών, επισκέπτεται τη Δυτική Αφρική και αποκτά την πρώτη εμπειρία των άθλιων συνθηκών διαβίωσης στην περιοχή.

Το 1980 φθάνει στην Ακτή Ελεφαντοστού με τεράστιες ποσότητες φαρμακευτικού υλικού και στο λεπροκομείο του Bingerville χρηματοδοτεί την ανέγερση αίθουσας ψυχαγωγίας και κινηματογράφου και εξοπλίζει πιρόγες με μηχανές για να αλιεύουν οι λεπροί.

Από το 1983 πραγματοποιεί πολλαπλές αποστολές στις πόλεις της ίδιας χώρας με φαρμακευτικό υλικό, ιδρύει ή εξοπλίζει οδοντιατρεία, νοσοκομεία, μαιευτήρια και ορφανοτροφεία, όλα με την επωνυμία ΕΛΛΑΣ, όπου κυματίζει η ελληνική σημαία και εξοπλίζει κέντρα υγείας.

Το 1994 με τη βοήθεια του Ελληνικού Υπουργείου Γεωργίας, αρχίζει η υλοποίηση ενός γιγαντιαίου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης σε 70 περιοχές συγχρόνως. Σήμερα το πρόγραμμα απασχολεί 3.000 αγρότισσες σε 70 συνεταιρισμούς με την επωνυμία ΕΛΛΑΣ.

Το 1987 στην Ακτή Ελεφαντοστού τιμούν τη δράση της και της απονέμουν τον τίτλο της Γενικής Προξένου της χώρας στην Ελλάδα και το 1991 ανακηρύσσεται από το λαό φίλαρχος της φυλής BINI.

Το 1996 δωρίζει κινητή μονάδα χειρουργείου στην εμπόλεμη Rwanda, την οποία συνοδεύει η ίδια. Το 1998 ξεκινά η υλοποίηση του μεγαλεπήβολου προγράμματος διάδοσης του Ελληνικού Πολιτισμού στην Αφρική.

Με έσοδα από εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων ιδρύει την πρώτη Ελληνική Βιβλιοθήκη και στη συνέχεια ιδρύει το πρώτο Ελληνικό Σχολείο, όπου φοιτούν 600 παιδιά μαθαίνοντας την ελληνική γλώσσα.

Οι καλύτεροι μαθητές επισκέπτονται την Ελλάδα δωρεάν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Το 1999 ιδρύει ειδικό νοσοκομείο με την επωνυμία ΕΛΛΑΣ όπου νοσηλεύονται 400 παιδιά, που πάσχουν από ένα είδος μεταλλαγμένης λέπρας. Το 2000 ενισχύει την αποθεραπεία 100 λεπρών με την προσφορά ειδικών φαρμάκων.

Συνολικά ίδρυσε εννέα νοσοκομεία, ένα ορφανοτροφείο, ένα σχολείο, όλα με την επωνυμία ΕΛΛΑΣ, όπου κυματίζει η ελληνική σημαία. Εξόπλισε τριάντα κέντρα υγείας και υλοποίησε πλήθος προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, με τα οποία οι γυναίκες αγρότισσες απέκτησαν ένα ευπρεπές εισόδημα.

Το 2002 ιδρύει στην Τανζανία ορφανοτροφείο, όπου φιλοξενούνται παιδιά που οι γονείς πέθαναν από AIDS και αυτά είναι φορείς. Το 2003 αρχίζει η προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κόσμου για τη μάστιγα του αιώνα, το AIDS.

Διοργανώνει φιλανθρωπικές εκδηλώσεις σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Μαδρίτη, Κάιρο, Κωνσταντινούπολη και αλλού, τα έσοδα των οποίων διατίθενται για την αγορά φαρμακευτικού υλικού για τους ασθενείς του ιού HIV AIDS στις χώρες της Αφρικής.

Τα έτη 2004 και 2005 ιδρύει δύο ορφανοτροφεία, πάντα με την επωνυμία ΕΛΛΑΣ, όπου φιλοξενούνται από 200 ορφανά παιδιά φορείς του AIDS.

Το ίδιο έτος ιδρύεται Γεωργική Σχολή όπου εκπαιδεύονται στη γεωργία, κτηνοτροφία και ιχθυοκαλλιέργεια.


πηγή: agrinionews

Ο Ομογενής βουλευτής στη Δούμα της Ρωσίας Ιβάν Σαββίδης στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη

Ρεπορτάζ - φωτό: Νικόλαος Μαγγίνας


Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε σήμερα το μεσημέρι ο ομογενής βουλευτής στη Δούμα της Ρωσίας Ιβάν Σαββίδης,
ο
οποίος επισκέφθηκε την έδρα της πρωτόθρονης Εκκλησίας της Ορθοδοξίας
στην Κωνσταντινούπολη.


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον συνεχάρη για την αγάπη του και την προσφορά του στην Ορθοδοξία και ιδιαιτέρως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ο βουλευτής του κόμματος του σημερινού Πρωθυπουργού Βλαδιμήρου Πούτιν, αναφέρθηκε με συγκίνηση στους προγόνους του, οι οποίοι πάντοτε είχαν την σκέψη τους στραμμένη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Κωνσταντινούπολη.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τού προσέφερε ένα δίσκο με εγχάρακτη παράσταση της Παναγίας της Παμμακαρίστου.
Παρόντες στην συνάντηση ήταν οι Μητροπολίτες Αυστρίας Μιχαήλ και Γαλλίας Εμμανουήλ και ο Κυριάκος Ιορδανίδης από την Ελληνική Κοινότητα της Γεωργίας.


πηγή:Φώς Φαναρίου

Εκοιμήθη χθές το απόγευμα ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Σπυρίδων

Aιωνία η μνήμη αυτού.

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009

Τὴν πανήγυριν σήμερον τῆς ἀθληφόρου Βαρβάρας, δεῦτε λαοὶ ὑμνήσωμεν


Ἀθλητικὴν ὁδεύσασα ὁδόν,
προγονικὴν ἐξέφυγες βουλήν,
Βαρβάρα πανσεβάσμιε,
καὶ ὡς μὲν Παρθένος φρονίμη,
λαμπαδηφόρος εἰσῆλθες,
εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου σου,
ὡς δὲ Μάρτυς ἀνδρεία,
χάριν ἔλαβες ἰατρεύειν, τῆς σαρκὸς σαθρὰν λύμην.
Ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνυμνοῦντάς σε,
ψυχικῶν ἀλγηδόνων ἐκλύτρωσαι,
ταῖς πρὸς Θεὸν ἱκεσίαις σου.

Τὸν νυμφίον σου Χριστὸν ἀγαπήσασα, τὴν λαμπάδα σου φαιδρῶς εὐτρεπίσασα, ταῖς ἀρεταῖς διέλαμψας Πανεύφημε ΒαρβάραΞίφει πατήρ θύσας σε Mάρτυς Bαρβάρα,
Yπήρξεν άλλος Aβραάμ Διαβόλου.
+ Kουριδίην κατέπεφνε πατήρ τάλας αμφί τετάρτην.

Αύτη ήτον κατά τούς χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού,έν έτει 290,θυγάτηρ ενός Έλληνος.

Kαταγομένη μεν από την Aνατολήν, φυλαττομένη δε μέσα εις ένα πύργον υψηλόν, διά την ανθούσαν του σώματος αυτής ωραιότητα.

Aύτη λοιπόν η σεμνοτάτη παρθένος, παρά Θεού εδιδάχθη την ευσέβειαν.

Όθεν τον Xριστόν σεβομένη κρυφίως, δεν εδυνήθη να κρυφθή από τον ασεβή πατέρα της. Eγνώρισε γαρ εκείνος τα περί αυτής, όταν, αυτός μεν είπε να γένουν δύω παράθυρα εις το παρ’ αυτού κτισθέν λουτρόν, η δε Aγία επρόσταξε να γένουν τρία παράθυρα, τα οποία και έγιναν.

Eρωτήσας δε αυτήν, διά ποίαν αιτίαν τρία παράθυρα κατεσκεύασεν; έμαθεν από αυτήν, ότι τα εποίησεν εις το όνομα του Πατρός και του Yιού και του Aγίου Πνεύματος.

Όθεν ο βάρβαρος τούτο ακούσας, ώρμησε να την θανατώση με το εδικόν του σπαθί.

Eπειδή δε η Aγία έφυγε, και φεύγουσα εμβήκε μέσα εις μίαν πέτραν, η οποία παραδόξως εσχίσθη και την εδέχθη, διά τούτο ο πατήρ αυτής την εκυνήγα.

Eυρών δε αυτήν, με το μέσον τινος μηνυτού, την άρπασεν άσπλαγχνα από τα μαλλία της κεφαλής. Kαι φέρων, παρέδωκεν αυτήν εις τον της χώρας άρχοντα. Έμπροσθεν του οποίου ομολογήσασα η Aγία τον Xριστόν, και τα είδωλα υβρίσασα, δέρνεται δυνατά, και καταξεσχίζεται εις τας σάρκας, και κατακαίεται εις τας πλευράς.

Έπειτα κτυπάται εις την κεφαλήν με μπάλλας, και γυμνωθείσα, περιτριγυρίζει την πόλιν ομού και δέρνεται.

Kαι τελευταίον διά ξίφους την κεφαλήν αποκόπτεται από τας χείρας αυτού του ιδίου ωμοτάτου πατρός της.

O οποίος λέγεται, ότι αφ’ ου κατέσφαξε την Aγίαν, καταβαίνωντας από το βουνόν, εκτυπήθη άνωθεν από αστραποπελέκυ.

Kαι ούτως απέρριψε την μιαράν του ψυχήν.πηγή: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού.
Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005

Τῆς σοφίας τὸ τάλαντον, δεδεγμένος πράξεσι, κατακοσμεῖς ἀοίδιμε, Ἰωάννη τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ὃ πολυπλασιάζεις καὶ τὸν βίον λιπὼν


Πλήσας μελών γην ηδέων Iωάννης,
Eις ουρανούς άνεισι συνθήσων μέλη.


Ούτος ήτον κατά τούς χρόνους Λέοντος τού Ισαύρου έν έτει 716.

Έφθασε δε και έως του υιού αυτού Kωνσταντίνου του Kοπρωνύμου, του εν έτει ψμα[741]βασιλεύσαντος.

Kαταγόμενος από την Δαμασκόν, το νυν λεγόμενον Σαμ, εκ γένους λαμπρού, και στολισμένου με την Oρθόδοξον πίστιν.

Eπειδή δε έτυχε να έχη ένα φιλάρετον και φιλόκαλον πατέρα, εγυμνάσθη μαζί με τον συνανατροφόν του θείον Kοσμάν κάθε σοφίαν, τόσον την έξωθεν των Eλλήνων, όσον και την έσωθεν και εδικήν μας, παρά τινος διδασκάλου ονομαζομένου και εκείνου Kοσμά, ανδρός ευλαβεστάτου και σοφωτάτου.

Όστις επωνομάζετο μεν Aσηκρήτις, εξηγοράσθη δε από τον πατέρα του θείου Iωάννου ομού με άλλους σκλάβους.

Όθεν επειδή έτυχον τοιούτον σοφόν διδάσκαλον, διά τούτο έφθασαν και οι δύω εις το άκρον της σοφίας.

Έπειτα γενόμενοι και οι δύω Mοναχοί,
εσχόλαζον εις μόνον τον Θεόν και τα του Θεού.

O δε Iωάννης ξεχωριστά παραδοθείς από τον προεστώτα της Mονής του Aγίου Σάββα, εις ένα γέροντα μεγάλον και σοφόν κατά τα θεία, εδιδάχθη παρ’ αυτού την μακαρίαν υπακοήν.

Όθεν επροστάχθη από αυτόν να μη ψάλη καμμίαν φοράν, ουδέ το παραμικρόν ψαλτικόν κατά την τέχνην της μουσικής οπού ήξευρε.

Διά τούτο και ο Iωάννης εφύλαξεν αδιακρίτως την προσταγήν του γέροντος εις χρόνους πολλούς.

Λέγεται δε ότι η Yπεραγία Θεοτόκος εφάνη κατ’ όναρ εις τον γέροντά του, και είπεν αυτώ, να παρακινήση τον υποτακτικόν του Iωάννην να συγγράψη ύμνους εις δόξαν του εξ αυτής γεννηθέντος ασπόρως Xριστού, και εις καύχημα και χαράν εκείνων των Xριστιανών, οπού χρεωστούν να δοξολογούσι την Θεοτόκον.

Kαθώς και αυτός ο ίδιος Iωάννης χρεωστεί εξάπαντος να δοξολογή την αυτήν Θεοτόκον, επειδή απόλαυσε πολλήν βοήθειαν παρ’ αυτής.

Tην γαρ αδίκως κοπείσαν από τον άρχοντα χείρα του, υγιά και ολόκληρον η Θεοτόκος απεκατέστησε με την μεγάλην της δύναμιν.

Όθεν λαβών ο θείος Iωάννης την άδειαν παρά του γέροντός του, συνέγραψεν ύμνους και άσματα μελίρρυτα, υπόθεσιν προστησάμενος της ασματικής του μελωδίας, και της άλλης λογογραφίας του, αυτήν την Mητέρα του φωτός και Δέσποιναν Θεοτόκον.

Mε τοιούτον τρόπον λοιπόν ο θείος ούτος της Eκκλησίας φωστήρ, συνέγραψε συγγράμματα πάμπολλα, διά μέσου των οποίων ευρίσκεται η λύσις κάθε απορίας γραφικής, και παντός ζητήματος η εξήγησις.

Kαι με την δύναμιν των λόγων του, και με τας από των θείων Γραφών αποδείξεις του, εστηλίτευσε την δυσσεβή αίρεσιν των Eικονομάχων.

Όθεν μέχρι τέλους μη συγκαταβάς τελείως από την άσκησιν, τελειόνοι την αγίαν ζωήν του εις γήρας βαθύ, ζήσας χρόνους εκατόν τέσσαρας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Oι στίχοι δε, διά μέσου των οποίων παρεκάλει ο θείος Iωάννης την Θεοτόκον, διά να ιατρεύση την κοπείσαν χείρα του, είναι ούτοι:


Δέσποινα,

Πάναγνε Mήτερ η τον Θεόν μου τεκούσα,
Διά τας θείας εικόνας η δεξιά μου εκόπη. Oυκ αγνοείς την αιτίαν δ’ ην εμάνη ο Λέων.
Πρόφθασον τοίνυν ως τάχος και ίασαί μου την χείρα.

H δεξιά του υψίστου η από σου σαρκωθείσα,
Πολλάς ποιεί τας δυνάμεις διά της σης μεσιτείας. Tην δεξιάν μου και ταύτην νυν ιασάτω λιταίς σου, Ως αν σους ύμνους ους δοίης και του εκ σου σαρκωθέντος, Eν ρυθμικαίς αρμονίαις συγγράψηται Θεοτόκε, Kαι συνεργός χρηματίση της ορθοδόξου λατρείας. Δύνασαι γαρ όσα θέλεις, ως του Θεού Mήτερ ούσα.

Tαύτα λέγων ο Iωάννης, απεκοιμήθη, και θεωρεί την Kυρίαν Θεοτόκον λέγουσαν αυτώ με ιλαρόν όμμα·
«Iδού ιατρεύθη η χειρ σου».


πηγή:
Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου
Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού.
Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος,

Σεραφεὶμ ἱερώτατε, ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν

Δεύτε των πιστών ο σύλλογος,
τω Θεώ δαβιτικώς σήμερον εκβοήσωμεν, λέγοντες,
Μέγας ει Κύριε, και της μεγαλωσύνης σου
πέρας όλων ουκ έστιν.
Ιδού γαρ και εν τη καθ ημάς γενεά,
ο ένδοξος Ιερομάρτυς Σεραφείμ,
τα έργα του πάθους,
και του Σταυρού σου την δύναμιν,
εν εαυτώ εδόξασε
και την μεγαλοπρέπειαν της δόξης της αγιωσύνης σου
ενώπιον τυράννων εκήρυξεν
αυτού ταις ικεσίαις Χριστέ ο Θεός,
και ημάς πάντας τας ουρανίου βασιλείας,
αξίωσον ως φιλάνθρωπος.

Αγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου:"Δέν ὑπάρχει πιό κρύο πρᾶγμα ἀπό τόν χριστιανό πού δέν σώζει ἄλλους"


Δέν ὑπάρχει πιό κρύο πρᾶγμα ἀπό τόν χριστιανό πού δέν σώζει ἄλλους.

Δέν μπορεῖς ἐδῶ νά ἐπικαλεσθεῖς τήν φτώχια, διότι θά σέ κατηγορήσει ἡ χήρα πού κατέβαλε τά δύο λεπτά...

Δέν μπορεῖς νά ἐπικαλεστεῖς τήν ταπεινή σου καταγωγή, διότι καί οἱ ἀπόστολοι ἦταν ἄσημοι καί κατάγονταν ἀπό ἀσήμους.

Δέν μπορεῖς νά προβάλεις τήν ἀγραμματοσύνη σου· κι ἐκεῖνοι ἦταν ἀγράμματοι.

Ἀκόμη κι ἄν εἶσαι δοῦλος, κι ἄν εἶσαι δραπέτης, θά μπορέσεις νά ἐκπληρώσεις τό καθῆκον σου, διότι καί ὁ Ὀνήσιμος τέτοιος ἦταν.

Κοίταξε ὅμως ποῦ τόν καλεῖ καί σέ τί ὑψηλό ἀξίωμα τόν ἀνεβάζει ὁ ἀπόστολος· «ἵνα κοινωνῇ μοι», λέγει, «ἐν τοῖς δεσμοῖς μου».

Δέν μπορεῖς νά προφασισθεῖς τήν ἀσθένεια, διότι καί ὁ Τιμόθεος τέτοιος ἦταν, εἶχε «πυκνάς ἀσθενείας»...

Δέν βλέπετε τά δένδρα τά ἄκαρπα πῶς εἶναι γερά, πῶς εἶναι ὡραῖα, μεγάλα, λεῖα καί ψηλά;

Ἀλλά ἄν εἴχαμε κῆπο, θά προτιμούσαμε νά ἔχουμε ροδιές καί ἐλιές καρποφόρες παρά αὐτά, διότι αὐτά εἶναι γιά τήν τέρψη καί ὄχι γιά τήν ὠφέλειά μας· ἐλάχιστα ὠφελοῦν.

Τέτοιοι εἶναι οἱ χριστιανοί πού φροντίζουν μόνο γιά τά δικά τους,
ἤ μᾶλλον οὔτε τέτοιοι, διότι αὐτοί εἶναι γιά τήν φωτιά,
ἐνῶ τά καλλωπιστικά δένδρα χρησιμοποιοῦνται
καί γιά τήν οἰκοδόμηση καί γιά τήν ἀσφάλεια τῶν ἰδιοκτητῶν.

Τέτοιες ἦταν καί οἱ πέντε παρθένες, ἁγνές βέβαια καί κόσμιες καί σώφρονες, ἀλλά σέ κανέναν χρήσιμες, γι' αὐτό καί κατακαίονται.

Τέτοιοι εἶναι αὐτοί πού δέν ἔθρεψαν τόν Χριστό.

Πρόσεξε ὅτι κανείς ἀπ' αὐτούς δέν κατηγορεῖται γιά προσωπικά του ἁμαρτήματα·
δέν κατηγορεῖται ὅτι πόρνευσε οὔτε ὅτι ἐπιόρκησε, καθόλου, ἀλλά ὅτι δέν ὑπῆρξε χρήσιμος στόν ἄλλο...

Πῶς εἶναι χριστιανός τέτοιος ἄνθρωπος;

Πές μου, ἄν τό προζύμι πού ἀνακατεύεται μέ τό ἀλεύρι δέν μεταβάλλει
στή δική του φύση ὅλο τό φύραμα, εἶναι προζύμι;

Καί ἀλήθεια, τό μύρο πού δέν γεμίζει εὐωδιά ἐκείνους πού πλησιάζουν
θά τό ὀνομάζαμε μύρο;

Μήν πεῖς· μοῦ εἶναι ἀδύνατο νά παρακινήσω ἄλλους.

Ἄν πράγματι εἶσαι χριστιανός, ἀδύνατο εἶναι τό νά μή συμβαίνει αὐτό.

Ὅπως αὐτά πού βλέπουμε στή φύση εἶναι ἀναντίρρητα, ἔτσι καί τοῦτο· διότι στή φύση τοῦ χριστιανοῦ βρίσκεται τό πρᾶγμα.

Μήν ὑβρίζεις τόν Θεό.

Ἄν πεῖς ὅτι δέν μπορεῖ νά φωτίζει ὁ ἥλιος, τόν ὕβρισες· ἄν πεῖς ὅτι ὁ χριστιανός δέν μπορεῖ νά ὠφελεῖ, ὕβρισες τόν Θεό καί τόν εἶπες ψεύτη.

Διότι εἶναι εὐκολώτερο νά μή θερμαίνει καί νά μή χύνει φῶς ὁ ἥλιος,
παρά νά μή φωτίζει ὁ χριστιανός·
εἶναι εὐκολώτερο νά γίνει σκοτάδι τό φῶς, παρά νά συμβεῖ αὐτό.

Μή λές, λοιπόν, εἶναι ἀδύνατο, διότι ἀδύνατο εἶναι τό ἀντίθετο.
Μήν ὑβρίζεις, λοιπόν, τόν Θεό.

Ἄν ρυθμίσουμε σωστά τή ζωή μας, ὁπωσδήποτε θά συμβοῦν κι ἐκεῖνα
καί θά ἀκολουθήσουν σάν κάτι τό φυσικό.

Δέν εἶναι δυνατόν νά μείνει κρυφό τό φῶς τοῦ χριστιανοῦ· δέν εἶναι δυνατόν νά κρυφτεῖ μιά τόσο φωτεινή λαμπάδα.

Ἄς μήν ἀμελοῦμε, λοιπόν!

Εἰς τάς Πράξεις 20,4· PG 60,162-164.

Τοπικές Εκκλησιαστικές Ειδήσεις


Ευλογημένο το Ιερό Σαρανταλείτουργο!


Καθημερινά,
"λίαν πρωί"

στούς περισσοτέρους Ιερούς Ναούς τής Ιεράς μας Μητροπόλεως,
ψάλλεται η ακολουθία τού Όρθρου και στήν συνέχεια τελείται Θεία Λειτουργία.

........

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.Κοσμάς

σήμερα το πρωί θα ιερουργήσει,

στόν πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου,
ενώ το απόγευμα τής σημερινής ημέρας
θα χοροστατήσει του Μεγάλου Εσπερινού(ώρα έναρξης 5:30 το απόγευμα) στόν πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Σάββα στήν Κάτω Τραγάνα Παραβόλας
........


Πανηγυρίζουν

σήμερα,

επί τη εορτή
τής Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας,
ο
ομώνυμος Ιερός Ναός τής πόλεως του Αγρινίου

και ο Ιερός Ναός τής Αγίας Βαρβάρας
στο Περιθώριο Μεσολογγίου.
........

Σήμερα και αύριο,

επί τή εορτή
του Οσίου Σάββα του ηγιασμένου
πανηγυρίζει
ο ομώνυμος Ιερός Ναός
στήν Κάτω Τραγάνα Παραβόλας.
........

Τήν Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
επί τή εορτή
του Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίας του Θαυματουργού
πανηγυρίζουν
οι ομώνυμοι Ιεροί Ναοί που βρίσκονται:

στήν Γουριά Μεσολογγίου,στήν Μάστρου,
στήν Σταμνά
( εδώ το πρωί τής Κυριακής
θα ιερουργήσει ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.Κοσμάς)
,
στήν Μεσάριστα,
στήν Ποταμούλα Μακρυνείας,στήν Αγία Βαρβάρα Τριχωνίδος,
στό δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγρινίου,
στο Καινούριο,στά Καλύβια,στήν Σκουτέρα,στόν Στράτο,
στόν Άγιο Νικόλαο Κατούνης,στούς Γιαννόπουλους Βάλτου,
στήν Κομποθέκλα,στό Λουτρό Αμφιλοχίας, στήν Μαλεσιάδα,
στό Μενίδι,στό Παπαδάτο,στήν Τρύφου,
στόν Αστακό

(εδώ το Σάββατο το απόγευμα του Μεγάλου Εσπερινού
θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.Κοσμάς )
,

στά Βλιζιανά,στήν Μπαμπίνη,στόν Μύτικα,στόν Άγιο Νικόλαο Βονίτσης,στήν Αγία Σοφία Τριχωνίδος,στήν Αετόπετρα,
στήν Ανάληψη,στήν Κόνισκα ,στήν Κάτω Χρισοβίτσα
και το παρεκκλήσιον του Αγίου Νικολάου
του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου.
........

Στα πλαίσια τής λειτουργίας τής Σχολής Γονέων
τής Ιεράς μας Μητροπόλεως

θα μιλήσει την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου και ώρα 6.30 το απόγευμα

στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου

ο κ.Λάμπρος Σκόντζος
Θεολόγος -Συγγραφέας

με θέμα:

"Η καταστροφική δράση των νεοφανών αιρέσεων
στη δομή τής οικογένειας"


επιμέλεια:
"Ευδρομούντων Αλείπτης"

"Ενδοοικογενειακή Βία και Παιδική Κακοποίηση"Ημερίδα με θέμα: «Ενδοοικογενειακή Βία και Παιδική Κακοποίηση» οργανώνει το Τοπικό Δίκτυο Φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Παιδικής Κακοποίησης-Παραμέλησης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας,

την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009 στις 11:00 το πρωί
στην αίθουσα του Δημοτικού μεγάρου του Δήμου Θέρμου.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμου και οργανώνεται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, Το «Χαμόγελο του Παιδιού», τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού, την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.Α. και το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

11:00 π.μ. – 11:20 π.μ.,

Χαιρετισμοί – Παρουσίαση του Τοπικού Δικτύου

11:20 π.μ. - 11:50 π.μ.

Εισήγηση του κ. Γιώργου Μπισμπίκη, Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών
με θέμα: «Ενδοοικογενειακή Βία».

12:00μ.μ. – 12:30μ.μ.

Εισήγηση του κ. Κώστα Γιαννόπουλου, Προέδρου του Δ.Σ. του Εθελοντικού Οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού»
με θέμα: «Παιδική κακοποίηση – παραμέληση, οι δράσεις του Εθελοντικού Οργανισμού «Το χαμόγελο του Παιδιού».

12:30μ.μ. – 12:45μ.μ.

Ανοιχτή συζήτηση.

12:45μ.μ. – 13:00μ.μ.

«Μουσική και ποίηση αγκαλιάζουν το παιδί»,
από μαθητές του Γυμνασίου – Λυκείου Θέρμου.

ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΓΑΠΗΣ UNICEF - ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ενάντια στη φτώχεια και τον υποσιτισμό των παιδιών


Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου το Μεγάλο Τηλεμαραθώνιο Αγάπης της Δευτέρας 7 Δεκεμβρίου που διοργανώνεται σε συνεργασία με την ΕΤ1 και τη συμμετοχή δεκάδων ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών της χώρας και του ΡΙΚ στην Κύπρο, για την υποστήριξη των παιδιών που ζουν στη φτώχεια και υποσιτίζονται σε όλο τον κόσμο.

Τη Συνέντευξη Τύπου έδωσαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής της UNICEF κ. Λάμπρος Κανελλόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος της ΕΡΤ κ. Δημήτρης Γόντικας, δημοσιογράφοι που θα παρουσιάσουν τον Τηλεμαραθώνιο και ο Κώστας Βουτσάς.

Παρουσιάστηκαν στοιχεία για τα παιδιά που πεινούν σε όλο τον κόσμο και τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Επιτροπής της UNICEF για την υποστήριξη των προγραμμάτων της UNICEF κατά του υποσιτισμού, σύμφωνα με τα οποία:
 • Το 1 στα 3 παιδιά στον αναπτυσσόμενο κόσμο είναι καχεκτικά (σχεδόν 200 εκατομμύρια παιδιά).
 • Περίπου 129 εκατομμύρια παιδιά στον αναπτυσσόμενο κόσμο είναι λιπόβαρα - σχεδόν το ένα στα τέσσερα παιδιά.
 • 19 εκατομμύρια νεογέννητα κάθε χρόνο στον αναπτυσσόμενο κόσμο γεννιούνται με βάρος χαμηλότερο από το κανονικό.
 • 24 χώρες εμφανίζουν το 80% του χρόνιου υποσιτισμού στα παιδιά.
 • Πάνω από 500 εκατομμύρια παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες αγωνίζονται να επιβιώσουν με λιγότερο από 1 δολάριο την ημέρα.

Τα έσοδα από τον Τηλεμαραθώνιο της UNICEF θα ενισχύσουν τα προγράμματα κατά της φτώχειας και του υποσιτισμού που πραγματοποιεί η οργάνωση σε όλο τον κόσμο.

Για τη δημιουργία κέντρων θεραπευτικής διατροφής για υποσιτισμένα παιδιά, για την παροχή βιταμινών και θρεπτικών ιχνοστοιχείων, για τη διανομή ειδικών θεραπευτικών τροφών, για την καταπολέμηση κάθε μορφής παιδικής φτώχειας και ένδειας και κυρίως των αιτιών που τις προκαλούν.

Παρουσιαστές του Τηλεμαραθώνιου, που θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα και θα συνεχισθεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, θα είναι με σειρά παρουσίασης η Κατερίνα Μπακογιάννη, ο Τάκης Σπηλιόπουλος, η Ρίκα Βαγιάννη, η Μπήλιω Τσουκαλά, η Ειρήνη Νικολοπούλου, ο Προκόπης Δούκας και η Μαρία Χούκλη ενώ θα φιλοξενηθούν σημαντικές προσωπικότητες του πολιτικού, πνευματικού και καλλιτεχνικού κόσμου. Ντοκουμέντα της UNICEF θα φωτίσουν κάθε πλευρά αυτού του παγκόσμιου προβλήματος και θα αναδείξουν το σημαντικό έργο που πραγματοποιείται χάρη στη υποστήριξη των συνδρομητών της.

Στον Τηλεμαραθώνιο θα ακουστούν μηνύματα από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής, τους αρχηγούς των κομμάτων. Επίσης μηνύματα υποστήριξης απευθύνουν οι: Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Νίκη Γουλανδρή, Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, Γιώργος Μπαμπινιώτης, Δημήτρης Παντερμαλής, Διονύσης Σαββόπουλος και Χρίστος Καράς.

Ακόμη, έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση και θα είναι στο στούντιο της ΕΤ-1 οι υπουργοί: Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Ανδρέας Λοβέρδος, Σπύρος Κουβέλης, Φώφη Γεννηματά, Χάρης Καστανίδης, Νίκος Σηφουνάκης. Επίσης από τον Τηλεμαραθώνιο θα περάσουν οι Βουλευτές: Απόστολος Κακλαμάνης, Μιλένα Αποστολάκη, Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Φώτης Κουβέλης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Μαριέτα Γιαννάκου, Προκόπης Παυλόπουλος, Δημήτρης Παπαδημούλης, Μίμης Ανδρουλάκης, Κων/νος Γείτονας, Γιώργος Λιάνης, Τηλέμαχος Χυτήρης. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, ο Πρόεδρος Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Νίκος Αναλυτής, η Πρόεδρος του ΕΚΑ Στάβη Σαλουφάκου, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ανδρέας Μαρτίνης.

Στον Τηλεμαραθώνιο θα πάρουν μέρος ακόμη πολλοί ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, άνθρωποι της τηλεόρασης, αθλητές. Κατά τη διάρκεια του μαραθώνιου αυτού προγράμματος θα γίνουν συνδέσεις με όλα σχεδόν τα ραδιόφωνα της Αττικής, με τις ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές καθώς και με τα περισσότερα δελτία ειδήσεων των καναλιών.

Το μουσικό μέρος του Τηλεμαραθωνίου θα καλύψουν οι:

Διονύσης Τσακνής, το συγκρότημα Εν Καρντία, η Λένα Αλκαίου, ο Κώστας Μακεδόνας με τη Γιώτα Νέγκα, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Δημήτρης Μπάσης με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και ο Μπάμπης Τσέρτος.

Το τηλέφωνο Δωρεών του Τηλεμαραθωνίου για τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου,
είναι το 219 - 999 3000

Δωρεές γίνονται επίσης στους παρακάτω αριθμούς λογαριασμών στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ:

 • ΕΘΝΙΚΗ: 169 / 480020-64
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ: 017 04 004416-70
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ: 031/80191081
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5049-022842-011
 • ATTICA BANK: 069 / 54799691
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: 0000 1216 3468
 • CITIBANK: 55 02 346484
 • ASPIS BANK: 101-03-0006583
 • MILLENIUM BANK: 519829
 • HSBC: 002-066694-130
 • EUROBANK: 0026-0102-14-0100540998
 • GENIKI BANK: 036/3603003908-9
 • ALPHA BANK: 115 00 2002 017649 (Διαδικασία Κ03)
  & σε όλα τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ) της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Δωρεές με SMS: Στείλτε κενό μήνυμα στο 54234 από 4 έως και 11 Δεκεμβρίου
(1,19 ευρώ με το ΦΠΑ)
Από σταθερό ΟΤΕ: Καλέστε το 901 11 17 17 17
αυτόματη χρέωση 3 ευρώ + ΦΠΑ ανά κλήση

επίσης από το διαδίκτυο στο www.unicef.gr

Τη Σκηνοθεσία του Τηλεμαραθώνιου έχουν οι Χρήστος Φασόης, Αντώνης Σμυρναίος και Πάρις Ποντίκας. Τη Διεύθυνση Παραγωγής έχουν η Σοφία Φερμάνογλου, η Ελένη Ντάφλου και η Άσπα Κουνδουροπούλου και την Αρχισυνταξία η Δέσποινα Μακρινού.

Τη δωρεάν μηχανογραφική υποστήριξη του Τηλεμαραθώνιου έχουν αναλάβει οι εταιρίες:
PHONE Marketing, GALANIS sports data, SENSE INTEGRATED.

Το Ιστολόγιο "Ευδρομούντων Αλείπτης" και πάλι θα είναι κοντά στήν UNICEF

Ελπίδες για την πρόβλεψη σεισμών

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ
Μπορεί να έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε

το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ως χώρο όπου κατά καιρούς εξελίσσονται σκάνδαλα, ίντριγκες και διαγκωνισμοί, όμως όπως αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά,

αποτελεί και χώρο έρευνας και καινοτόμων δράσεων στον χώρο της επιστήμης.

Το νεότερο επίτευγμα για το οποίο μπορεί να αισθάνεται περήφανη η ακαδημαϊκή κοινότητα του Δημοκριτείου είναι μία επαναστατική μέθοδος πρόβλεψης των σεισμών, η οποία βέβαια βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της επιστημονικής έρευνας.

Της ερευνητικής ομάδας προΐσταται ο καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, πατέρας Γεώργιος Αναγνωστόπουλος.

π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: «ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ»

Σύμφωνα με δηλώσεις του στην «Θ», ο πατέρας Αναγνωστόπουλος, επιβεβαίωσε τα όσα δήλωσε στο Τύπο και πιο συγκεκριμένα στην εφημερίδα «Τα Νέα», μετά το τέλος του 9ου Συνεδρίου της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2009, χωρίς όμως να θέλει να επεκταθεί περισσότερο, δεδομένου ότι «η έρευνα βρίσκεται ακόμη εν εξελίξει και υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μέχρι να υπάρξει κάτι νεότερο ν’ ανακοινώσουμε».

Η «ΒΡΟΧΗ» ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ

Σύμφωνα πάντως με τις δηλώσεις του πατέρα Αναγνωστόπουλου, μετά το τέλος του προαναφερθέντος συνεδρίου, η ερευνητική ομάδα στην οποία προΐσταται μελέτησε 14 σεισμούς με μέγεθος μεγαλύτερο από 6,7 ρίχτερ που σημειώθηκαν από τα μέσα του 2004 μέχρι και το τέλος του 2008 στην ευρύτερη περιοχή της Ιαπωνίας.

Με η βοήθεια ενός δορυφόρου κατάλληλα εξοπλισμένου, του DΕΜΕΤΕR, διαπίστωσαν ότι μερικές ημέρες ή αρκετές ώρες πριν από την εκδήλωση του φαινομένου κάτι παράξενο

συνέβαινε στο Διάστημα, όχι μακριά από εμάς.

Μεγάλες ποσότητες ηλεκτρονίων άρχιζαν να εφορμούν προς τη Γη και μάλιστα προς τις περιοχές εκείνες που σημειωνόταν ο σεισμός.

Εντυπωσιακό επίσης είναι ότι στη συνέχεια η «βροχή» αυτή των ηλεκτρονίων σταματούσε, περίπου 2-3 ώρες πριν από την εκδήλωση του σεισμού, δίνοντας έτσι ένα δεύτερο προειδοποιητικό σήμα.

Το περίεργο αυτό φαινόμενο παρατηρήθηκε καθαρά τουλάχιστον στις 9 από τις 14 περιπτώσεις σεισμών που μελετήθηκαν και οι Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι αποτελούν τη μοναδική ερευνητική ομάδα παγκοσμίως που μελετά σε βάθος αυτόν τον συσχετισμό, εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για τη μελλοντική χρησιμότητα της μεθόδου που έχουν αναπτύξει.

Η ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων της πολύχρονης αυτής έρευνας έγινε στο πλαίσιο του 9ου Συνεδρίου της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα

από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου.

Η περιοχή απ’ όπου ξεκινά η «βροχή» των ηλεκτρονίων για να φθάσει στη Γη, πριν από την εκδήλωση ενός ισχυρού σεισμού, βρίσκεται σε απόσταση 30.000 έως 40.000 χιλιομέτρων μακριά από τον πλανήτη μας. Δηλαδή πολύ πιο κοντά από τη θέση όπου βρίσκεται το φεγγάρι

(400.000 χιλιόμετρα).

Σε αυτήν την περιοχή, που ονομάζεται «ζώνη Βαν Άλεν», βρίσκεται παγιδευμένος μεγάλος πληθυσμός από φορτισμένα σωματίδια.

Ο πατέρας Γ. Αναγνωστόπουλος λέει στα «ΝΕΑ» ότι από την περιοχή αυτή ξεκινά ένα μεγάλο κύμα ροής από ηλεκτρόνια προς τον πλανήτη μας λίγες εβδομάδες ή μερικές ημέρες πριν από την εκδήλωση του σεισμού και σταματάει απότομα λίγες ώρες προτού ο σεισμός εκδηλωθεί»

Καθώς λοιπόν τα ηλεκτρόνια ταξιδεύουν προς τη Γη, το «μάτι» των Ελλήνων επιστημόνων τα «συλλαμβάνει».

Ο ειδικός δορυφόρος που αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Ερευνών της Γαλλίας (CΝΕS) βρίσκεται σε απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων από τη Γη και είναι αυτός ακριβώς που δίνει στους ειδικούς από πρώτο χέρι τις απαραίτητες πληροφορίες για τους διαστημικούς ταξιδιώτες που εφορμούν στην περιοχή του πλανήτη μας η οποία πρόκειται να συγκλονιστεί από μια μεγάλη δόνηση.

Με άλλα λόγια, ο δορυφόρος έχει επωμιστεί το έργο της ανίχνευσης και της αποκωδικοποίησης των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων στο Διάστημα, σε κοντινή απόσταση από εμάς, τα οποία σχετίζονται με φυσικά φαινόμενα όπως οι σεισμοί και οι ηφαιστειακές εκρήξεις.

Τα δεδομένα που συγκεντρώνει ο δορυφόρος για την ποσότητα, την ταχύτητα και τη διεύθυνση που ακολουθούν τα σμήνη των ηλεκτρονίων, καθώς κινούνται ταυτόχρονα γύρω από τη Γη αλλά και με κατεύθυνση από Βορρά προς Νότο και αντίστροφα, οι ειδικοί τα επεξεργάζονται στο Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού του Δ.Π.Θ.

Η μέθοδος που έχουν αναπτύξει οι Έλληνες ειδικοί με τη βοήθεια της δορυφορικής παρατήρησης βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.
Μερικές ημέρες ή αρκετές ώρες πριν από την εκδήλωση του φαινομένου, κάτι παράξενο συνέβαινε στο Διάστημα, όχι μακριά από εμάς.

Τα πρόδρομα φαινόμενα

- Αμερικανοί ειδικοί προσπαθούν με δορυφόρους να καταγράψουν ατμοσφαιρικές διαταραχές όπως μεταβολές στη θερμοκρασία, την υγρασία, την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και σε άλλους παράγοντες που παρατηρούνται πριν ή μετά τους σεισμούς. Η μέθοδος δεν έχει τελειοποιηθεί.

- ΒΑΝ. Επιχειρεί εδώ και δεκαετίες να αξιολογήσει προσεισμικά ηλεκτρικά σήματα μετρώντας την ενέργεια που απελευθερώνεται από τον φλοιό της Γης στην επιφάνειά της.Η αξιοπιστία της έχει αμφισβητηθεί εντονότατα.

- Συμπεριφορά ζώων. Κινέζοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα φίδια μπορούν να αισθανθούν τον σεισμό σε απόσταση 120 χλμ. πέντε ημέρες πριν από τη δόνηση. Δεν το έχουν αποδείξει.

- Πρόδρομα φαινόμενα. Συμβαίνουν στον φλοιό της Γης πριν από την εκδήλωση μεγάλου σεισμού. Στη χώρα μας έχουν καταγραφεί τέτοια φαινόμενα όπως η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας. Ωστόσο, δεν εμφανίζονται πάντα και δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη.

- Στην Ιταλία. Ο ερευνητής Τζιανπάολο Τζουλιάνι που μετράει τις ποσότητες ενός ραδιενεργού αερίου, του ραδονίου, οι οποίες απελευθερώνονται στην επιφάνεια από το υπέδαφος πριν από τον σεισμό υποστήριξε πως προέβλεψε τον καταστροφικό σεισμό στη Λ’ Άκουιλα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΛΗΓΑΡΔΑΚΗΣ

syligardakisg@yahoo.gr

πηγή:thrakinews.blogspot.com

Ναρκωτικά: Φυγή στο πουθενά...! : Του Καθηγητή ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥΗταν ένα λεπτό, χλωμό, λιγομίλητο παλληκάρι που μόλις είχε διαβεί το κατώφλι της τρίτης δεκαετίας της βιογραφικής του ύπαρξης ...


Εκεί, ανάμεσα στο λύκειο και το πανεπιστήμιο, η μικροαστική του ανία βρήκε διέξοδο.. Σε εκείνη την πολυπρόσωπη, απρόσωπη παρέα των «επαναστατημένων» νέων φίλων του.

Κοινός παρονομαστής της "φιλίας" τους η διάχυτη, ανεξακρίβωτη αλλά πραγματική αίσθηση της "καταπίεσης"...Σκοπός τους η διερεύνηση όχι του ΠΩΣ και του ΓΙΑΤΙ αλλά του κάθετι που θάδιωχνε, χωρίς κόπο την "ανία" που θα έφερνε νοήματα, εφήμερα, όμως ευδιάκριτα και οπωσδήποτε… αισθησιακά...

Ναρκωτικά !...

Σε άλλες εποχές, σε αυτήν εδώ την πόλη – σε ολάκερη τούτη την επικράτεια της «φαιδράς πορτοκαλλέας» καταπίεση σήμαινε φτώχεια, υποχρέωση για μεροδούλι έλλειψη όχι της ελευθερίας να χαρείς τη ζωή αλλά των πόρων που θα βοηθούσαν να πραγματώσεις το δικαίωμα της κάθε ελεύθερης από υποχρέωση δουλείας ή δουλειάς ώρας για να χαρείς την εφήμερη ζωή!

Αλλά ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαν οι καιροί...

Σωστά!

Τώρα υπάρχουν οι πόροι στριμωγμένοι σε κάποιο ασφυκτικό τεσσάρι μιάς κάποιας κακόγουστης πολυκατοικίας σε αυτήν την τόσο αλλαγμένη, πολύβουη, ξάγρυπνη, αεικίνητη πολυάνθρωπη και συνάμα τόσο απίστευτα και οδυνηρά απάνθρωπη πόλη...

Η ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ φαίνεται να ξεκίνησε νωρίς...Τότε ήταν αθέλητη αδιαφορία...Ξεκίνησε καθώς ο γονιός πάσχιζε να εξασφαλίσει τους πόρους και η μάνα πρόσφερε με την εκτός εστίας απασχόλησή της στην απαραίτητη αύξησή τους...

Το λεπτοκαμωμένο, χλωμό παιδάκι δεν καταλάβαινε από πόρους ούτε από μάρμαρα Πεντέλης και κρύσταλλα ΒΟΗΜΙΑΣ...


Καταλάβαινε, όμως, οπόταν την έβρισκε τη γλυκειά ζεστασιά της μητρικής αγκαλιάς...εκείνο το χάϊδεμα στο κεφάλι από το χέρι του πατέρα...

Καταλάβαινε με όλο του το ΕΙΝΑΙ την ανείπωτη χαρά μιάς βόλτας στην παραλία καθώς κρεμότανε από τα χέρια του μπαμπά και της μαμάς και...ΕΝΑ, ΔΥΟ,ΤΡΙΑ...ΧΟΠ, έκαμνε το γιγάντιο βήμα....

Και γέμιζε γέλια και χαρές παιδιάστικες η ατμόσφαιρα, και γέμιζε ανείπωτη ευτυχία η καρδούλα του, πλημύριζαν από φως τα μάτια της μαμάς, φούσκωνε με περηφάνεια το στήθος του πατέρα…


Του έλειπαν αφήνοντας χαοτικό κενό, όλα αυτά τα απλά πράγματα που δεν αγοράζει το χρήμα...

Κάπου ανάμεσα στον αγώνα για τα κρύσταλλα, τα μάρμαρα και τις πορσελάνες λιγόστεψαν οι αγκαλιές, τα χάδια, οι βόλτες τα γιγάντια βήματα...

Έδωσαν όλα αυτά τη θέση τους στην «αδιαφορία» γιατί στο μυαλό του παιδιού έτσι μεταφραζόταν ο αγώνας του πατέρα και της μάνας, το αγχωτικό κυνηγητό των πόρων που εξασφαλίζουν το πολυπόθητο βιοτικό επίπεδο;


Έτσι τουλάχιστον το έβλεπε αυτός!

Όταν κοιτάς από χαμηλά, ο κόσμος των μεγάλων είναι σίγουρα συναρπαστικός, τόσο απρόσιτος, σχεδόν μαγικός...Θέλεις, κάθε παιδί θέλει, να μακρύνουν ξαφνικά τα πόδια σου, να μακρύνουν τα χέρια σου να τους αγκαλιάσεις και να τους φτάσεις...

Να ψιθυρίσεις στο αυτί τους
«Ε, μανούλα, πατερούλη, τί γίνεται; Εμένα με...ξεχάσατε;»


Ο αγώνας μεταφράζεται σε σύμβολα της επιτυχίας μέσα στα σύγχρονα αστικοβιομηχανικά μας πλέγματα και καθώς απομυζά την ικμάδα, τη ζωντάνια, τα συναισθήματα την αγάπη μας πολλαπλασιάζονται τα κρύσταλλα, οι πορσελάνες, τα μάρμαρα...Τα άψυχα ακριβοπληρωμένα κομψοτεχνήματα της επιτυχίας μας, της ποθητής...ευπορίας μας!

Η αθέλητη κόπωση των γονιών που δουλεύουν ώρες ατέλειωτες και λείπουν από το σπίτι στην ψυχή του παιδιού γεννά την ανάγκη για ΦΥΓΗ από την οδυνηρή πραγματικότητα που παίρνει πολλές σύγχρονες μορφές: Αντικοινωνικές πράξεις, επιδερμικό σεξ, ναρκωτικά...

Το εικοσάχρονο, ευαίσθητο, χλωμό, λιγομίλητο παλικάρι, τώρα πιά πανεπιστημιακός φοιτητής ήθελε από πολύ καιρό να…ΦΥΓΕΙ!…

Και τούτη η καταραμένη σημερινή δόση της άσπρης σκόνης το βοήθησε να φύγει ΟΡΙΣΤΙΚΑ!…

πηγή: taxalia.blogspot.com

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2009

Ἅγιοι Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν

Συσσεσαντες προσευχν πικλσει,
κατεστρψατε ναος τν εδλων,
Μσται Χριστο·
λλδομαι πστει,
ττς ψυχς μου συντρψατε εδωλα,
καδεξατε Θεοναν,
τν πολλας μαρταις πεθυνον.

Δυνάμωσον ἡμᾶς ταῖς πρεσβείαις σου, Ἱεράρχα Νικόλαε

ππλθους πταισμτων μου,

πλθει περιππτωκα δεινν θλψεων,

σπεσον γιε βοθει μοι,

τν γαθοδτην κμιμομενος.

Αγίου Μαξίμου του ομολογητού λόγος αγαθός...

Ο Θεός,
αξιολογεί τα έργα μας αναλόγως τού σκοπού,
εάν δηλαδή τα κάνουμε γι΄ αυτόν
ή γι΄άλλη αιτία.

("Περί αγάπης" κεφ.36,εκατοντάς β΄)

Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου:Περί Παρθενίας...


Είμαι παρθένος στο σώμα, δέν γνωρίζω όμως άν είμαι και στο νού.

Η ντροπή σκεπάζει το σώμα,
αλλά ο νούς φέρεται με αδιαντροπιά,
βλέπει με λεπτομέρεια τίς ξένες κακίες,

αλλά είναι τυφλός για τίς δικές τού.

Είμαι ουράνιος στίς σκέψεις,
αλλά γήινος στίς επιθυμίες,
γαληνεμένος και ειρηνευμένος,


αλλά άν κάποιος άνεμος φυσήξη,
ακόμη και μικρός, ορθώνομαι με φουσκωμένα κύματα και δέν σταματά ο παφλασμός
προτού γίνη γαλήνη.


(Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου "Έπη θεολογικά".Ποίημα θ΄.)

Πανήγυρις Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας ΑγρινίουΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου:

ώρα 5.30 μ.μ :
Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος.

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου:

ώρα 7-10:30 π.μ:
Όρθρος Εορτής τής Αγίας-Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.Κοσμά.


Τοπικές Εκκλησιαστικές Ειδήσεις


Ευλογημένο το Ιερό Σαρανταλείτουργο!


Καθημερινά,
"λίαν πρωί"

στούς περισσοτέρους Ιερούς Ναούς τής Ιεράς μας Μητροπόλεως,
ψάλλεται η ακολουθία τού Όρθρου και στήν συνέχεια τελείται Θεία Λειτουργία.

........

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.Κοσμάς

αύριο το πρωί θα ιερουργήσει,

στόν πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου,
ενώ το απόγευμα τής αυριανής ημέρας
θα χοροστατήσει του Μεγάλου Εσπερινού(ώρα έναρξης 5:30 το απόγευμα) στόν πανηγυρίζοντα
Ιερό Ναό Αγίου Σάββα στήν Κάτω Τραγάνα Παραβόλας
........


Πανηγυρίζουν

σήμερα και αύριο,

επί τη εορτή
τής Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας,
ο
ομώνυμος Ιερός Ναός τής πόλεως του Αγρινίου
(σήμερα στίς 5:30 το απόγευμα θα ψαλλεί ο Μέγας Εσπερινός)

και ο Ιερός Ναός τής Αγίας Βαρβάρας
στο Περιθώριο Μεσολογγίου.
........

Το προσεχές Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
επί τή εορτή του Οσίου Σάββα του ηγιασμένου
πανηγυρίζει
ο ομώνυμος Ιερός Ναός
στήν Κάτω Τραγάνα Παραβόλας.
........

Τήν Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
επί τή εορτή
του Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίας του Θαυματουργού
πανηγυρίζουν
οι ομώνυμοι Ιεροί Ναοί που βρίσκονται:

στήν Γουριά Μεσολογγίου,στήν Μάστρου,
στήν Σταμνά
( εδώ το πρωί τής Κυριακής
θα ιερουργήσει ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.Κοσμάς)
,
στήν Μεσάριστα,
στήν Ποταμούλα Μακρυνείας,στήν Αγία Βαρβάρα Τριχωνίδος,
στό δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγρινίου,
στο Καινούριο,στά Καλύβια,στήν Σκουτέρα,στόν Στράτο,
στόν Άγιο Νικόλαο Κατούνης,στούς Γιαννόπουλους Βάλτου,
στήν Κομποθέκλα,στό Λουτρό Αμφιλοχίας, στήν Μαλεσιάδα,
στό Μενίδι,στό Παπαδάτο,στήν Τρύφου,
στόν Αστακό

(εδώ το Σάββατο το απόγευμα του Μεγάλου Εσπερινού
θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.Κοσμάς )
,

στά Βλιζιανά,στήν Μπαμπίνη,στόν Μύτικα,στόν Άγιο Νικόλαο Βονίτσης,στήν Αγία Σοφία Τριχωνίδος,στήν Αετόπετρα,
στήν Ανάληψη,στήν Κόνισκα ,στήν Κάτω Χρισοβίτσα
και το παρεκκλήσιον του Αγίου Νικολάου
του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου.

επιμέλεια:
"Ευδρομούντων Αλείπτης"