Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

Στα γενέθλια Της Κυράς της Τατάρνας ...

"Ακούω κατά τ' ΄Αγραφα εις την του Φαναρίου
επισκοπήν, αντάμα δε και του Νεοχωρίου, Τατάρνα μοναστήριον είναι της Παναγίας παρόμοιον ως τα λοιπά εις τας θαυματουργίας..." (Καισάριος Δαπόντες)


"Ως θείον διάδημα η της Τατάρνης Μονή, την Θείαν Εικόνα σου, Θεογννήτορ Αγνή, πλουτούσα ευφραίνεται. Όθεν των δωρεών σου εξ αυτής εντρυφώσα, μέλπει σοι ασιγήτως και πιστώς σοι κραυγάζει. Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου ".

Ευχαριστίες πολλές στον αγαπητό φίλο Βασίλη Μυλωνά για τις φωτογραφίες!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου