Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

Οικ. Πατριάρχης Βαρθολομαίος:"Κάμνομεν το χρέος της αγάπης, διαλεγόμενοι τιμίως και υπευθύνως με τους εκτός των κόλπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας"


"Κάμνομεν το χρέος της αγάπης, διαλεγόμενοι τιμίως και υπευθύνως με τους εκτός των κόλπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και αφήνομεν το Πνεύμα το Άγιον να ενεργήση περαιτέρω όπως Εκείνο κρίνει. Οφείλομεν να μη απομονούμεθα εγωϊστικώς εις την αυτάρκειάν μας, κινδυνεύοντες να κατακριθώμεν μετά των «την αλήθειαν εν αδικία κατεχόντων», διότι ο θησαυρός της αληθείας, τον οποίον έχομεν κληρονομήσει, δυνητικώς ανήκει εις όλους, και όσον γίνονται κοινωνοί του, τόσον περισσότερον θα αυξάνη το Σώμα του Χριστού και μεγαλύτερος θα είναι ο μισθός μας παρά Κυρίου!".

Προς την 13η Διάσκεψη Ευρωπαϊκών Εκκλησιών στην Λυών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου