Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009

Ο Α.Μ.Κ.Α. και άλλοι αριθμοί

Στην παραζάλη της πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης, της προφύλαξης και του προστατευτισμού, ήρθε να προστεθεί και τούτο. Η προειδοποίηση πως ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης είναι προάγγελος του αριθμού του αντιχρίστου και πως κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να τον παραλάβει κανείς συνειδητός Έλληνας χριστιανός.
Τι είναι ο Α.Μ.Κ.Α.; Είναι ένας αριθμός μητρώου, ατομικός για κάθε ασφαλισμένο ο οποίος προήλθε από την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων. Στο παρελθόν ήταν δυνατό δύο ασφαλισμένοι διαφορετικών ταμείων να έχουν τον ίδιο αριθμό μητρώου, ο οποίος εάν διετηρείτο μετά την ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων τους θα δημιουργούσε πρόβλημα ταυτοποίησης αριθμού μητρώου και ασφαλισμένου. Για το λόγο αυτό κάθε πολίτης της χώρας αποκτά έναν μοναδικό-ατομικό αριθμό μητρώου ο οποίος αποτελείται από την ημερομηνία γεννήσεώς του και έναν αύξοντα αριθμό στο τέλος.
Η σχέση του Α.Μ.Κ.Α. με τον αριθμό του αντιχρίστου είναι όποια η σχέση του αριθμού δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ), του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), του αριθμού δημοτολογίου , του αριθμού στρατιωτικού μητρώου (ΑΣΜ) με τον αριθμό του αντιχρίστου: δηλαδή, καμμία. Όλοι οι ανωτέρω αριθμοί μητρώου είναι ατομικοί και μάλιστα μοναδικοί σε εθνικό επίπεδο. Ο αριθμός του αντιχρίστου (χξστ’) δεν είναι διαφορετικός για κάθε σφραγισμένο, αλλά ο αυτός (666) και μάλιστα όχι σε εθνικό αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμη, οι ανωτέρω αριθμοί δεν προσδιορίζουν κάποια πίστη. ΑΦΜ έχουν τα φυσικά πρόσωπα αλλά και τα νομικά, όπως οι ναοί, ΑΣΜ έχουν μόνο οι άρρενες, επειδή στην Ελλάδα μόνο αυτοί στρατεύονται υποχρεωτικά, ΑΜΚΑ θα έχει ο χριστιανός, ο ιουδαίος, ο μουσουλμάνος και ο άθρησκος. Αντίθετα, ο αριθμός του αντιχρίστου δίνεται μόνο σε όσους θα πιστέψουν σε αυτόν. Πώς λοιπόν προήλθε η ψευδής ταύτιση Α.Μ.Κ.Α. και αριθμού του αντιχρίστου; Σύμφωνα με την Αποκάλυψη Ιωάννου, όποιος δεν έχει το χάραγμα στο χέρι ή το μέτωπο δεν θα είναι σε θέση να εμπορεύεται. Ο Α.Μ.Κ.Α., από την άλλη, εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής υγείας και συντάξεως από τον ασφαλιστικό φορέα. Όποιος δεν γνωρίζει τον Α.Μ.Κ.Α. του θα έχει δυσκολία στη λήψη υπηρεσιών υγείας και συντάξεως, όχι όμως ότι θα αποκλειστεί από αυτές τις παροχές. Ο Α.Μ.Κ.Α. δεν δημιουργήθηκε για να αποκλείσει κάποιους από το δικαίωμα στην υγεία και τη σύνταξη, ενώ αντίθετα ο αριθμός του αντιχρίστου θα έλθει για να διαχωρίσει τους πιστούς στο Χριστό από τους οπαδούς του αντιχρίστου. Λέγουν, ωστόσο, όσοι δημιούργησαν την αντίδραση στη θεσμοθέτηση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης πως ο νέος αυτός αριθμός ήρθε για να μας εξοικειώσει με το 666, όταν αυτό έρθει. Καλή η πρόθεσή τους να κρατούν τον πιστό λαό σε εγρήγορση αλλά έχει και την ανάλογη αντίρρηση. Εάν όσοι νοιάζονται πραγματικά για τη διαφύλαξη του πιστού λαού του Θεού από το χάραγμα ξεσηκώνουν κάθε τόσο το λαό με ψευδείς συναγερμούς, όταν έλθει ο πραγματικός κίνδυνος, ποιος θα τους πιστέψει πλέον; Υπάρχει ωστόσο μία παράμετρος ηθική στο όλο ζήτημα. Η παγκοσμιοποίηση τείνει να δημιουργήσει ατομικούς αριθμούς ελέγχου για ένα έκαστο πολίτη του κόσμου, αφ’ενός μεν για την εξυπηρέτησή του, αφ’ετέρου δε για την επόπτευσή του. Ήδη, ο γραμμωτός κώδικας ενός προϊόντος μας λέει πολλά: Τη χώρα παραγωγής, την εταιρεία και το προϊόν. Είναι δε κάθε γραμμωτός κώδικας μοναδικός. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή ο κάθε άνθρωπος να ταυτίζεται με ένα μοναδικό τέτοιο αριθμό παγκοσμίως, ο οποίος θα καταγράφεται σε κάθε του είσοδο και έξοδο από τη χώρα, σε κάθε λήψη υπηρεσίας από δημόσιο κατάστημα, σε κάθε αγορά κάποιων ειδών, με στόχο (;) με πρόφαση (;) την πάταξη του εγκλήματος. Αν και ούτε εκείνος ο αριθμός θα ταυτίζεται με τον αριθμό του αντιχρίστου, θα είναι όμως ένας αριθμός ανελευθερίας, ένας αριθμός επόπτευσης, όπως των κρατουμένων στις φυλακές, όπως των ειδών του ζωϊκού βασιλείου υπό προστασία, όπως όσων έχουν συλλεγεί τα βιομετρικά στοιχεία, υπόπτων και μη. Πόσο Χριστός υπάρχει σ’αυτούς τους αριθμούς; Μας το λέγουν τα εδάφια από τα βιβλία Β΄ Βασιλειών και Α΄ Παραλειπομένων: «Μια μέρα ο Κύριος οργίστηκε εκ νέου εναντίον των Ισραηλιτών. Παρακίνησε, λοιπόν, το Δαβίδ εναντίον τους: «Πήγαινε», του είπε, «να μετρήσεις τους άντρες του Ισραήλ και του Ιούδα». (Β΄ Βασ. 24:1). «Μια μέρα ο σατανάς ξεσηκώθηκε ενάντια στους Ισραηλίτες και παρακίνησε το Δαβίδ να απογράψει όλο το λαό». (Α΄ Παρ. 21:1). Ενώ οι εξουσιαστές μετρούν τη δύναμή τους με τον αριθμό όσων εξουσιάζουν και ελέγχουν, ο Θεός της ελευθερίας και του αυτεξουσίου δηλώνει την καταμέτρηση των ανθρώπων ως ξεπεσμό από τη χάρη Του και απιστία. Μόνος αυτός αληθινός Πατέρας και προνοητής μας γνωρίζει, η δε φροντίδα Του φτάνει μέχρι του να έχει μετρημένες ακόμη και τις τρίχες της κεφαλής του καθενός μας (Λουκ. 12:7

ΠΗΓΗ:pgeorgios.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου