Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

" Ὁρᾶτε φίλοι, τήν φωνήν τοῦ Λόγου, τοῦ Ἡλίου τόν λύχνον, τόν φίλον τοῦ Νυμφίου"

"Ὁρᾶς οἷα πάσχουσι, ὦ Θεοῦ Λόγε, οἱ πταισμάτων ἔλεγχοι τῶν βδελυκτέων. Ἔλεγχον γάρ μή φέρων ὁ Ἡρώδης, τέτμηκεν, ἰδού, τήν ἐμήν κάραν, ὦ Σῶτερ".

Άγιε Ἰωάννη πανεύφημε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου