Κυριακή, 2 Αυγούστου 2009

"Παρακαλώ σέ Παρθένε, βοήθησόν μοι εν τάχει"!


Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.

Προς τίνα καταφύγω άλλην Αγνή;* πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι;* πού πορευθώ; ποίαν δε εφεύρω καταφυγήν;* ποίαν θερμήν αντίληψιν;* ποίαν εν ταις θλίψεσι βοηθόν;* Εις σε μόνην ελπίζω,* εις σε μόνην καυχώμαι,* και επί σε θαρρών κατέφυγον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου