Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

"Μακάριος ανήρ...


"Μακάριος ανήρ, ος υπομένει πειρασμόν,

ότι δόκιμος γενόμενος λήψεται τον στέφανον της ζωής,

ον επηγγείλατο ο Κύριος τοις αγαπώσιν αυτόν"

(Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου