Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009

" Γιὰ ὅσες ἐπιτυχίες ἔχεις, πρέπει ν' ἀποδίδης τὴν αἰτία στὸν Θεό"


" Γιὰ ὅσες ἐπιτυχίες ἔχεις,

εἴτε στὸν ἰδιωτικὸ βίο εἴτε στὸ δημόσιο βίο τῆς πολιτείας,

πρέπει ν' ἀποδίδης τὴν αἰτία στὸν Θεό

διότι ἔτσι θὰ τὸν ἔχης σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ βοηθὸ καὶ θὰ φανῆς θεοφιλής,

δὲν θὰ παρουσίασης τὸν ἑαυτό σου ἐλαφρὸ καὶ ἀλαζονικὸ καὶ θὰ δείξης

σπασμένες τὶς ἀκίδες τοῦ φθόνου".πηγή: Μεγάλου Φωτίου Ἐπιστολὴ πρὸς Βούλγαρον Ἡγεμόνα.
Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση καὶ σημειώσεις: Παν. Κ. Χρήστου.
Περιοδικό Ἐποπτεία, Φεβρουάριος 1992, Ἀθήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου