Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009

Ιωάννου Γαβριήλ Εϋνάρδου " Οι πληγές της Ελλάδος, είναι οι αρχηγοί της".Οι πληγές της Ελλάδος, είναι οι αρχηγοί της.

Άπαντες έχουν γλώσσαν χρυσωμένην. Ασχολούνται (κατά το πλείστον τουλάχιστον) αποκλειστικώς με τα ιδιαίτερα συμφέροντά των. Και τούτο υπό το πρόσχημα του αγνοτέρου πατριωτισμού.

Άπαντες είναι ικανότατοι εις το να προβάλλουν τον εαυτόν των και να εκμηδενίζουν τους αντιπάλους των με εκθέσεις πλήρεις υπερβολής
.

Έλαβα το θάρρος να δώσω εις την Μεγαλειότητά σας μίαν εικόνα ήκιστα κολακευτικήν των Ελλήνων αρχηγών. Αλλά όταν επαναφέρω εις την μνήμην μου όλα όσα συνέβησαν κατά τα επτά έτη κατά τα οποία ησχολήθην σχεδόν αποκλειστικώς με τας υποθέσεις της Ελλάδος, πιστεύω ότι δεν είναι υπερβολική.

Εν τούτοις,Μεγαλειότατε, έχω την ακράδαντον πεποίθησιν ότι όλοι αυτοί οι μηχανορράφοι αρχηγοί θα σπεύσουν να υποταχθούν εις την εξουσίαν Σας, και ότι όσον μεγαλυτέρα υπήρξε η διχόνοια εις την Ελλάδα μεταξύ των διαφόρων κομμάτων, τόσον περισσότερον ευκολίαν θα έχη η Κυβέρνησίς σας να εγκαταστήση ισχυρούς θεσμούς...


(απόσπασμα επιστολής του τραπεζίτη και φιλέλληνα από τη Γενεύη, Ιωάννη Γαβριήλ Εϋνάρδου προς τον Όθωνα Βίττελσμπαχ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου