Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

" Χαίρει ο ουρανός και η γη, πανηγυρίζοντες την μνήμην σου όσιε Άνθιμε" (1727-1782)

" Μοναζόντων το κλέος μετανοίας διδάσκαλε
θαυματουργιών επιδείξει πάντας κατηύγασας
ανέλαμψας ως ήλιος ημίν
διώκων των παθών τας προσβολάς
δια τούτο Άνθιμε Όσιε
την θήκην των σων λειψάνων ασπαζόμεθα
Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ
Δόξα τω σε θαυμαστώσαντι
Δόξα των δωρησαμένων σε ημίν σκέπην και καύχημα "

Μνήσθητι και ημών των αμαρτωλών,Όσιε Πάτερ Άνθιμε της Κεφαλληνίας ο πολύφωτος αστήρ και της Αστυπαλαίας ο ευώδης Θησαυρός...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου