Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Ἱεραρχῶν τὸ θεῖον κειμήλιον, Πάτερ Ὅσιε, Σπυρίδων σοφέ, ἐν ἀρεταῖς ἀναδέδειξαι

Πανήγυρις φαιδρά, ἱερὰ πανδαισία,
δεῦτε πιστοὶ μεθέξωμεν·
Σπυρίδων καὶ γὰρ ἡμᾶς συγκαλεῖται,
ἑστιάτωρ ὢν πνευματικός,
οὗ ἡ τράπεζα θεία, ἡδέα τὰ θαύματα, αἱ πράξεις ἀθάνατοι,
αὐτοῦ μιμησώμεθα τὸ πρᾶον, τὸ ἄκακον, τὸ ἁπλοῦν, τὸ φιλάνθρωπον,
τὸ περὶ πάντας σοφόν,
ἐν οἷς ἐν Ἀρχιερεῦσιν,
ὡς φῶς ἐξέλαμψε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου