Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Φώτη Κόντογλου:" Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων"


Στὴν ὀρθόδοξη ἁγιογραφία ὁ ἅγιος Σπυρίδωνας
παριστάνεται γηραλέος μὲ γυριστὴ μύτη
καὶ μὲ διχαλωτὸ κοντὸ ἄσπρο γένι,
«γέρων διχαλογένης φορῶν σκοῦφον».

Ὁ σκοῦφος του εἶναι παράξενος, σὰν κινέζικος, μυτερὸς στὴν κορυφή. Δὲν ζωγραφίζεται ποτὲ ξεσκούφωτος.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς εἰκόνες ἀπάνω σὲ σανίδι εἴτε σὲ τοῖχο σὲ ἄλλο μέρος τῆς ἐκκλησίας, ζωγραφίζεται συχνὰ στὸ ἅγιο Βῆμα μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους μεγάλους ἱεράρχας Βασίλειο, Χρυσόστομο καὶ Γρηγόριο
κάτω ἀπὸ τὴν Πλατυτέρα.

Στὸ χαρτὶ ποὺ βαστᾶ εἶναι γραμμένο:
«Ἔτι προσφέρομέν Σοι τὴν λογικὴν ταύτην καὶ ἀναίμακτον θυσίαν».


πηγή: Ἀσάλευτο Θεμέλιο, Ἀκρίτας 1996

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου