Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

"Τιμῶ σου τὸν Σταυρὸν ἀγαθέ..."


"Κύριε, ὁ ὑψωθεὶς ἐν αὐτῷ, καὶ δι᾿ αὐτοῦ συνανυψώσας ἡμᾶς, τῆς οὐρανίου χαρᾶς ἀξίωσον τοὺς ὑμνοῦντάς σε ".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου