Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

" Δεῦτε χαρμονικῶς, ἀσπασώμεθα πάντες, τὸ σωτήριον ξύλον..."


"Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ, Χριστιανῶν ἡ ἐλπίς,
πεπλανημένων ὁδηγέ, χειμαζομένων λιμήν,
ἐν πολέμοις νῖκος, οἰκουμένης ἀσφάλεια,
ἀσθενούντων ἰατρέ,
νεκρῶν ἡ ἀνάστασις,
ἐλέησον ἡμᾶς".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου