Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

" Σταυρὸς ὑπάρχει, τοῦ κόσμου τὸ καύχημα..."


"Βαδίζειν εὐσεβῶς τὴν οὐράνιον τρίβον, ἐνδυνάμωσον ἡμᾶς, πανάγιε Σταυρὲ τοὺς πιστῶς προσκυνοῦντάς σε, ὅπως τὰ τῶν ἐναντίων ἀποκλίναντες βάραθρα κοινωνοὶ θείας δόξης γενώμεθα".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου