Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

"Εορτάζει σήμερον, του Βραχωρίου η πόλις...


"Χορεύει η πόλις μυστικώς,Βραχωρίου σήμερον, επιτελούσα την μνήμην σου, ωδαίς και άσμασιν,εν η τον αγώνα,τον καλόν ετέλεσας,
η δίδου ουρανόθεν πρεσβείαις σου,χάριν και έλεος,
Ιωάννη εκλυτρούμενος απο πάσης,
ταύτην περιστάσεως".


Αδελφοί βοήθειά μας, ο προστάτης και συν πολιούχος Άγιος της πόλεώς μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου