Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

Πανηγυρίζει σήμερα, επί τη εορτή της Αγίας Φιλοθέης το παρεκκλήσιον της ομωνύμου Ιεραποστολικής Αδελφότητος της πόλεως του Αγρινίου

Πανηγυρίζει σήμερον φαιδρώς των Αθηναίων η πόλις,
της αγίας Φιλοθέης την μνήμην.
Δεύτε ούν της ευσεβείας ερασταί,
την Οσιομάρτυρα τιμήσωμεν,
εν ευλαβεία ψάλλοντες,
Χαίροις, η την αγάπην εν τω βίω ασκήσασα,
έλαιον και οίνον, ως ο Σαμαρείτης,
επί τα άλγη επιχέουσα.
Χαίροις, ότι καθάπερ ο Σωτήρ,
τη προσευχή προσκαρτερούσα,
αφηρπάγης και ήχθης εις το μαρτυρήσαι,
υπέρ του δι’ ημάς μαρτυρικώς αποθανόντος.
Χαίροις, Φιλοθέη παναοίδιμε,
μετά των Αγίων μη παύση τον Σωτήρα ικετεύουσα,
την πόλιν σου την δε φυλάσσειν,
δια παντός ειρηνεύουσαν,
και σωζειν τας ψυχάς ημών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου