Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2010

Αγιος Κοσμάς Αιτωλός:Και διατί δεν ήφερεν ο Θεός άλλον βασιλέα...;


Και διατί δεν ήφερεν ο Θεός άλλον βασιλέα,
που ήταν τόσα ρηγάτα έδώ κοντά νά τους το δώση,
μόνον ήφερε τον Τούρκον,

μέσαθεν από την Κόκκινην Μηλιάν καί του το εχάρισε;

Ηξερεν ο Θεός, πως τα άλλα ρηγάτα μας βλάπτουν εις την πίστιν,
και (=ενώ) ο Τούρκος δέν μας βλάπτει.

Ασπρα (=χρήματα) δώσ' του και καβαλλίκευσέ τον από το κεφάλι.

Καί διά να μη κολασθούμεν, το έδωσε του Τούρκου,

και τον έχει o Θεός τον Τούρκον ωσάν σκύλον να μας φυλάη..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου