Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Σήμερον ἐναπέψυξεν ὁ Λάζαρος, καὶ θρηνεῖ τοῦτον Βηθανία


Λάζαρος σήμερον θανών,
ἐκκομίζεται φίλος Χριστοῦ,
καὶ θρηνῳδοῦσιν αἱ περὶ τὴν Μάρθαν,
τὴν ἀδελφικὴν συμφοράν,
ὁ δὲ Χριστὸς ἐν χαρᾷ,
μεταβαίνει πρὸς αὐτόν,
τοῦ δεῖξαι τοῖς λαοῖς,
ὅτι ἐστὶν αὐτός, ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου