Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Τὸν Κορυφαῖον καὶ πρῶτον τῶν Ἀποστόλων, Πέτρον τὸν μέγιστον εὐφημήσωμεν, καὶ τὴν αὐτοῦ ἐν πίστει, ἀσπασώμεθα, Ἅλυσιν, πταισμάτων τὴν λύσιν κομιζόμενοι


Πάλιν ἡμῖν ὁ θερμὸς προστάτης,
συναγείρεται πρὸς πνευματικὴν πανδαισίαν,
Πέτρος, ἡ πέτρα τῆς Πίστεως,
τὴν τιμίαν αὐτοῦ Ἅλυσιν προτιθεὶς ἡμῖν,
καθάπερ ὀψώνιον πολυτελές,
εἰς νοσημάτων ἰατρεῖον,
εἰς θλιβομένων παραμυθίαν,
εἰς λιμένα χειμαζομένων.
Δεῦτε πάντες ταύτην περιπτυξώμεθα,
καὶ τὸν αὐτὸν δοξάσαντα δυσωπήσωμεν.
Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις Χριστέ,
σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου