Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης Παύλου:" Η Ζωή μας μετά τα Φώτα..."


Κυριακή μετά τα Φώτα

λέγεται η σημερινή Κυριακή στη γλώσσα της Εκκλησίας μας.


Αυτό σημαίνει ότι το νόημα και το περιεχόμενο της προσδιορίζεται
απο την προλαβούσα εορτή των Θεοφανείων.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο χαρακτηρισμός
"μετά τα Φώτα"

δέν είναι απλά ένας χρονικός προσδιορισμός,
αλλά μέσα από αυτή τη μικρή φράση προσδιορίζεται κάτι το πολύ ουσιαστικό.

Προσδιορίζεται ένας καινούριος τρόπος ζωής.

Κυριακή μετά τα Φώτα, η ζωή μετά τα Φώτα.

Και η ζωή μετά τα Φώτα,
η ζωή μετά την φανέρωση και αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού δεν μπορεί να είναι η ίδια με την ζωή και την εποχή πρό των Φώτων.

Η εποχή πρό των Φώτων ήταν εποχή άγνοιας,
η εποχή μετά τα Φώτα είναι εποχή γνώσεως και ευθύνης.

Το σκοτάδι διαλύθηκε, το Φώς της αγάπης του Τριαδικού Θεού καταυγάζει την κτίση ολόκληρη και τον άνθρωπο και τον καλεί σ΄ένα άλλο τρόπο ζωής.


Τον καλεί να γίνει κοινωνός και συμμέτοχος της ζωής του Τριαδικού Θεού,
τον καλεί να αυξηθεί είς άνδρα τέλειον,
να φθάσει είς μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού.


Η αύξηση των χριστιανών και η πνευματική ενηλικίωση δεν είναι μιά απλή βελτίωση του χαρακτήρα, αλλά μιά οντολογική ανακαίνιση του ανθρώπου δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος την οποία δεχόμαστε με τα Άγια Μυστήρια.

Με το Άγιο Βάπτισμα οικοδομείται κατ΄εξοχήν το Σώμα του Χριστού, διότι με αυτό ο άνθρωπος μπολιάζεται στο Σώμα του Χριστού και αποχτά τη ζωή του.

Χωρίς το Άγιο Χρίσμα που είναι η προσωπική Πεντηκοστή του καθενός μας, ούτε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ενεργοποιούνται, ούτε τους καρπούς του μπορούμε να φανερώσουμε στη ζωή μας.

Χωρίς τη συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν μπορούμε να έχουμε τον Χριστόν "κατοικούντα και μένοντα έν τη καρδία ημών" και να γινόμεθα σύσσωμοι και σύναιμοι με Εκείνον...

Ζώντας μέσα στην Εκκλησία με την καθοδήγηση των πνευματικών μας πατέρων
και τρεφόμενοι διά των Αγίων Μυστηρίων,

αγωνιζόμαστε να ζήσουμε την παρουσία του Χριστού στην ζωή μας, να φανερώσουμε τη ζωή του Χριστού μέσα στην καθημερινή μας αναστροφή με τους ανθρώπους,
να κόβουμε το δικό μας θέλημα ώστε τα πάντα μέσα μας να είναι του Χριστού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου