Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

Ἦλθεν ὁ φωτισμός, ἡ λύτρωσις ἐφάνη, ἐν Ἰορδάνου ῥείθροις· συνέλθωμεν ῥυφθῆναι, καὶ ᾆσαι τὸν ΦιλάνθρωπονὪ τῆς ὑπὲρ νοῦν, θεϊκῆς οἰκονομίας!
πῶς ὁ Ποιητής,τῷ ποιήματι παρέστη,
καὶ κλίνει τούτῳ κάραν;
ὑποδείγματι γὰρ ἡμῖν, τύπον ταπεινώσεως εἰσάγει,
τοῖς κατὰ ψυχὴν φωτιζομένοις.
Διὸ ψάλλομεν·
Εὐλογημένος ὁ φανείς,
Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου