Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον νέο Πρωθυπουργό της Ελλάδος
Τω Εξοχωτάτω
κυρίω Γεωργίω Παπανδρέου, Αρχηγώ του ΠΑ.ΣΟ.Κ
Εις Αθήνας

Εξοχώτατε,

Σας συγχαίρομεν θερμώς από μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της ενταύθα Ομογενείας και προσωπικώς διά την χθεσινήν μεγάλην εκλογικήν νίκην του Κινήματος σας και της υμετέρας φίλης Εξοχότητος.

Εις μιαν δύσκολον συγκυρίαν ο Ελληνικός Λαός σας ενεπιστεύθη την διακυβέρνησίν του και μαζί του σας ευχόμεθα και ημείς από το Ιερόν Κέντρον της Ορθοδοξίας πλήρη επιτυχίαν εις την πραγματοποίησιν των προγραμμάτων και των οραμάτων σας διά την πρόοδον, την ευημερίαν και την πνευματικήν ανάπτυξιν της φιλτάτης Ελλάδος, εις δικαίωσιν των προσδοκιών του λαού αυτής.

Σας διαβεβαιούμεν διά τας προσευχάς μας υπέρ υμών προσωπικώς, υπέρ της αγαπητής οικογενείας σας και υπέρ των εκλεκτών συνεργατών σας.

Μνήμονες της φιλίας σας και του ειλικρινούς ενδιαφέροντός σας διά τα καθ' ημάς, το οποίον μεγάλως εκτιμώμεν, σας ασπαζόμεθα εγκαρδίως και διατελούμεν μετ' εξόχου τιμής, θερμών ευχών και πολλής αγάπης.

Ευχέτης και φίλος

+Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου