Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2009

Λόγια Πατέρων σοφά και επίκαιρα...



1. Ὄντως πυρετός ἐστίν ἡ ὑπερηφανία, ὑποπίπτουσα τῇ αἰσθήσει τοῦ πυρέττοντος, φρενῖτις δεινή εἰς πτῶσιν τόν ἄνθρωπον παροξύνουσα.
(Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης, P.G. 97, 1256)


2. Πρό συντριβῆς ἡγεῖται ὕβρις, πρό δέ πτώματος κακοφροσύνη.
(Παροιμ. ιστ΄ 18)

3. Ἀγαθός κυβερνήτης, διασώσει πλοῖον· καί καλός ποιμήν, ζωοποιήσει, καί ἰάσεται νοσερά πρόβατα.
(«Κλῖμαξ» Ἁγίου Ἰωάννου Σιναΐτου, ΛΑ΄, ζ΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου