Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

"Τὰ οὐράνια πάντα νῦν ἐπαγάλλονται, τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος συνεορτάζει αὐτοῖς"

Ιερά Αγρυπνία
Γενεθλίου της Θεοτόκου
στο πανηγυρίζων Κυριακό Νέας Σκήτης Αγίου Όρους
20-21 Σεπτεμβρίου ε.ε

μέρος πρώτον

Ο αγαπητός φίλος ,βαθύς γνώστης της Βυζαντινής μας Μουσικής και καλλίφωνος Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καμαρούλας Αγρινίου
Κωνσταντίνος Λανάρας μαζί με τον Βαγγέλη Τζούφρα
προσκεκλημένοι των πατέρων του Κυριακού της Νέας Σκήτης Αγίου Όρους,
λίγο πρίν ξεκινήσει η μεγάλη αγρυπνία της Παναγίας.


"Τὴν πάνσεπτόν σου γέννησιν,
Παναγία Παρθένε ἁγνή,
τῶν Ἀγγέλων τὰ πλήθη ἐν οὐρανῷ, καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος ἐπὶ τῆς γῆς μακαρίζομεν· ὅτι Μήτηρ γέγονας, τοῦ Ποιητοῦ τῶν ἁπάντων Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ.
Αὐτὸν ἱκετεύουσα ὑπὲρ ἡμῶν μὴ παύσῃ δεόμεθα,
τῶν εἰς σὲ μετὰ Θεὸν τὰς ἐλπίδας θεμένων,
Θεοτόκε πανύμνητε καὶ ἀπειρόγαμε".

-Φωτογραφίες:Κωνσταντίνος Λανάρας-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου