Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

Καθ΄οδόν για το πανηγυρίζων Κυριακό της Νέας Σκήτης Αγίου Όρους...

"Τῆς παγκοσμίου τῷ κόσμῳ, χαρᾶς ἀνέτειλαν, αἱ νοηταὶ ἀκτῖνες, προμηνύουσαι πᾶσι, τὸν ἥλιον τῆς δόξης, Χριστὸν τὸν Θεόν, ἐν τῇ γεννήσει σου Ἄχραντε· σὺ γάρ μεσῖτις ἐδείχθης τῆς ἀληθοῦς, εὐφροσύνης τε καὶ χάριτος".

-Φωτογραφίες:Κωνσταντίνος Λανάρας-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου