Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2009

Άξιος"Εν πρώτοις, Μνήσθητι, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών ΚΟΣΜΑ, ον χάρισαι ταις αγίαις σου Εκκλησίαις εν ειρήνη, σώον, έντιμον, υγιή, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα τον λόγον της σης αληθείας".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου