Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

Aπελαύνονται ἐκ μόνης σου προσκλήσεως, τῆς πονηρίας πνεύματα, ἐγνωκότα σε Aθλητὴν ἀήττητον Χριστοῦ, Εἰρήναρχε

Τῆς Σεβάστειας γόνος λαμπρός,
καὶ τῆς Οἰκουμένης ἀστὴρ τρισμέγιστος,
ὑπάρχεις ἀληθῶς,
μάρτυς Εἰρήναρχε,
καταλαμπῶν τῆς γῆς τὰ πέρατα διὰ τοῦ μαρτυρίου σου,
καὶ τῆς γενναιότατης ὁμολογίας σου,
ὅτι ἐστὶ ὁ Χριστός,
ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ κτίστης τῶν ἁπάντων καταυγάζεις
σὺν τοῖς συνάθλοις σου,
τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ,
καὶ φαιδρύνεις τὰς ψυχὰς τῶν Ὀρθοδόξων·
διὸ πρέσβευε τῷ Εἰρηνὰρχῃ Θεῷ,
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου