Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

Δοξάσωμεν ούν αδελφοί τον επιφανέντα Δεσπότην σύν τω Πατρί, και τον Υιόν, και το άγιον Πνεύμα,νύν και αεί και είς τους αιώνας των αιώνων.ΑμήνὉ ἐπιφανεὶς καὶ σώσας ἡμᾶς,
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου