Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2010

Ζητῶν τὸ πρόβατον Χριστέ, ὅπερ ἄγριος λύκος, κατεσπάραξε δόλῳ, Ἰορδάνου ταῖς ῥοαῖς, ἐφίστασαι ἐκβοῶν, τῷ Προδρόμῳ· Δεῦρο σύ με βάπτισον


Ἔρχεται πρὸς Ἰορδάνην,
Χριστὸς ἡ ἀλήθεια,
τοῦ βαπτισθῆναι ὑπὸ Ἰωάννου,
καί φησὶ πρὸς αὐτόν.
Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι,
καὶ σὺ ἔρχῃ πρὸς με;
οὐ τολμῶ ὁ χόρτος προσψαῦσαι τῷ πυρί,
σὺ με ἁγίασον Δεσπότα,
τῇ θείᾳ ἐπιφανείᾳ σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου