Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2010

Τὴν καθαρότητα, τῆς πολιτείας σου, καὶ τὴν εὐθύτητα, Πάτερ Σωφρόνιε τῶν τρόπων σου, ὡς προσφορὰν πνευματικήν, δεξάμενος ὁ Δεσπότης


Αρχιμανδρίτης

π.Σωφρόνιος Βαζούρας

Ηγούμενος Ιεράς Μονής Μυρτιάς

4/1/2000-4/1/2010


10 χρόνια απο την οσιακή κοίμησή τουὍσιε Πάτερ,
οὐκ ἔδωκας ὕπνον σοῖς ὀφθαλμοῖς,
οὐδὲ τοῖς βλεφάροις σου νυσταγμόν,
ἐως οὗ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα, τῶν παθῶν ἠλευθέρωσας,
καὶ σεαυτὸν ἡτοίμασας, τοῦ Πνεύματος καταγώγιον·
ἐλθὼν γὰρ ὁ Χριστὸς σὺν τῷ Πατρί,
μονὴν παρὰ σοὶ ἐποιήσατο·
καὶ τῆς ὁμοουσίου Τριάδος,
θεράπων γενόμενος,
Γέρων Σωφρόνιε ,
πρέσβευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.Ευχαριστίες καρδιακές οφείλουμε στον αγαπητό
κ.Μιχάλη Νίνογλου
για την προσφορά των φωτογραφιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου