Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Φαιδρά μεν η πανήγυρις

Χαίροις τῆς ἀνδρείας ὁ Κανών,

χαίροις καρτερίας ἡ στήλη, καὶ εὐτολμίας εἰκών,

ἄκμων ὁ ἀλύγιστος, Χριστοῦ τῆς πίστεως·

Δημητρίου ὁ σύναθλος, Δαυΐδ ὥσπερ ἄλλος,

τύραννον ἀπέκτεινας σφενδόνη πίστεως

λίθον ὡς πανίσχυρον ἔχων,

τίμιον Σταυρόν,

χαίροις Νέστορ,

τῶν πιστῶς τιμώντων σὲ

τὸ στήριγμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου