Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

"Επολεμήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και ενικήσατε. Μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήτο δυνατόν να γίνει άλλως, διότι είσθε Έλληνες".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου