Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε...


νθρωποι,
τί μάτην ταραττόμεθα;
ὁ δρόμος βραχύς ἐστιν,
ὃν τρέχομεν, καπνὸς ὑπάρχει ὁ βίος,
ἀτμὶς καὶ τέφρα καὶ κόνις, πρὸς ὀλίγον φαινόμενος, καὶ ταχέως ἀχρειούμενος·
διὸ Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ βοήσωμεν·
Τοὺς μεταστάντας ἐξ ἡμῶν ἀνάπαυσον,
ἔνθα πάντων ἐστίν, εὐφραινομένων ἡ κατοικία
ἐν σοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου