Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

"Τὴν πρὸς ἡμᾶς σου προμήθειαν, οἱ Ἑλλήνων παῖδες, Δέσποινα κηρύττομεν, ὑμνοῦντες τὴν μητρικήν, κηδεμονίαν σου"


νωθεν φαπλοσα, τν γίαν σοΣκέπην,

Παρθένε Θεοτόκε Μαρία,

σκέπεις κασζεις τν σν λαόν, καθ' ὥραν σε γνὴ ἐπιβομενον‧

νν δσου τθαυμάσια, εγνωμόνως μνεκραυγάζων‧


Χαρε τοκόσμου Σωτηρία

Χαρε λλάδος προστασία.

Χαρε τν γγέλων παράδοξον θέαμα

Χαρε τν νθρώπων κλόνητον ρεισμα.

Χαρε Μήτηρ ειπάρθενος τοΠαντάνακτος Χριστο

Χαρε σκέπη καὶ ἀντίληψις τολαοσου τοπιστοῦ.

Χαρε τι φάνης σκέπουσα τσν θνος

Χαρε τι παρέχεις νίκας τστρατοπέδῳ.

Χαρε πηγπλουσίας χρηστότητος

Χαρε λαμπς Θεοῦ ἀγαθότητος.

Χαρε δι' ἧς τος χθρος κνικμεν

Χαρε πρς ν καθ' ἑκστην βομεν‧

Χαρε Σκέπη λόφωτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου