Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Χαίροις, πάτερ Πορφύριε
Του Παρακλήτου τον ναόν τον αγιώτατον,
και της Πανάγνου Θεοτόκου προσφιλέστατον
ανυμνήσωμεν Πορφύριον εκ καρδίας.
Αγαπά γαρ και ιάται πάντας, και φρουρεί
και πρεσβεύει, όπως τύχωμεν θεώσεως.
Όθεν κράζομεν·
χαίροις, πάτερ Πορφύριε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου