Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Τὸν ἐπὶ γῆς Ἄγγελον, καὶ ἐν οὐρανοῖς ἄνθρωπον Θεοῦ, τοῦ κόσμου τὴν εὐκοσμίαν, τὴν τρυφὴν τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν, Πορφύριον τιμήσωμεν

2 Δεκεμβρίου 1991 - 2 Δεκεμβρίου 2009

18 χρόνια

απο τήν οσιακή κοίμηση
του μακαρίου γέροντος

Πορφυρίου


Ο άγιος γέροντας Πορφύριος
σε τοιχογραφία στον ναό της Παναγίας Παντανάσσης
του βατοπαιδινού μετοχίου στην λίμνη Βιστωνίδα.


Ὅσιε Πάτερ
τῆς φωνῆς τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦ Κυρίου ἀκούσας,
τὸν Κόσμον κατέλιπες,
τὸν πλοῦτον καὶ τὴν δόξαν εἰς οὐδὲν λογισάμενος·
ὅθεν πᾶσιν ἐβόας·
Ἀγαπήσατε τὸν Θεὸν καὶ εὑρήσετε χάριν αἰώνιον,
μηδὲν προτιμήσητε τῆς ἀγάπης αὐτοῦ,
ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ
εὑρήσητε ἀνάπαυσιν μετὰ πάντων τῶν Ἁγιων,
ὧν ταίς ἱκεσίαις Χριστὲ φύλαξον,
καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου