Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

- Τόν θαυμάσιο αυτόν δίσκο με τα κόλλυβα
του εορταζομένου Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου
τόν έκανε ο αγαπητός και εκλεκτός φίλος
Σταύρος Ηλιόπουλος
-Ρεπορτάζ-φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησία μετά τῆς ἐν αὐτῇ ἔκπαλαι κρατούσης τάξεως, λαμπρότητος καί ἱεροπρεπείας ἐτίμησε καί ἐφέτος τήν ἱεράν Μνήμην τοῦ ἱδρυτοῦ καί προστάτου αὐτῆς Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑορτάσασα οὕτω τήν Θρονικήν αὐτῆς ἑορτήν.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Κυριακήν, 29ην Νοεμβρίου, καθ’ ὅν παρίσταντο συμπροσευχόμενοι Ἀρχιερεῖς ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὡς καί ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἐσπερινοῦ ἐχειροθέτησε τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Ἀθανασίου, Πρόεδρον τῆς Ἑνώσεως Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων Ἑλλάδος, εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Δικαιοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.


Τήν ἐπαύριον, Δευτέραν, 30ήν ἰδίου, προέστη Οὗτος τῆς Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Αὐστρίας κ. Μιχαήλ, Περγάμου κ. Ἰωάννου, Ἀτλάντας κ. Ἀλεξίου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Βεροίας καί Ναούσης κ. Παντελεήμονος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, καί Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ, ἐπί παρουσίᾳ τῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης.

Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος.
Ἐν τῷ τέλει ς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προσεφώνησε τήν ἐκ τοῦ Βατικανοῦ Ἀντιπροσωπείαν καί ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Walter Kasper, ὅστις ἀνέγσεν ἑόρτιον συγχαρητήριον Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα.

Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντῖνος, Πέργης κ. Εὐάγγελος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβος, Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, Δαρδανέλλιων κ. Νικήτας, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ρόδου κ. Κύριλλος, Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, Χόνγκ Κόνγκ κ. Νεκτάριος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Συνάδων κ. Διονύσιος, Κνωσσοῦ κ. Εὐγένιος καί Ἀβύδου κ. Κύριλλος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος τῶν ἐνταῦθα ΡΚαθολικῶν κ. Louis Pelâtre, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, οἱ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτεροι κ. Hana Aykurt καί κ. Melke Akyüz, ἐκπρόσωποι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, Κληρικοί, Μοναχοί καί Μοναχαί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος πρῴην Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, Νικόλαος Σηφουνάκης, Ὑφυπουργός Ὑποδομῶν, Μεταφορῶν καί Δικτύων τῆς Ἑλλάδος, ἐκ μέρους τῆς ἐντίμου Κυβερνήσεως αὐτῆς, Μᾶρκος Μπόλαρης, Ὑφυπουργός Οἰκονομίας, Ἀνταγωνιστικότητος καί Ναυτιλίας, Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ὀργανισμοῦ Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης («ΟΣΕΠ»), ἡ Ἐξοχ. κ. Μαρία Σκραφνάκη, Βουλευτής τοῦ Κόμματος «ΠΑ.ΣΟ.Κ» Νομοῦ Ἡρακλείου, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Νικόλαος Σιγάλας καί Νικόλαος Σαπουντζῆς, Πρόξενοι αὐτῆς, λοιποί Γεν. Πρόξενοι, ἄλλοι ἐπίσημοι, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη γεῦμα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ «Kalyon» τό δ’ ἑσπέρας ἐδόθη ἐν τῷ ἐν Ortaköy θερέτρῳ «Esma Sultan» ἡ καθιερωμένη δεξίωσις ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, εἰς ἥν παρέστησαν πλεῖστοι προσκεκλημένοι τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκ τοῦ θρησκευτικοῦ, διπλωματικοῦ, δημοσιογραφικοῦ, καλλιτεχνικοῦ καί ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου τῆς πόλεως ἡμῶν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερι- κοῦ, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης.

πηγή:Φώς Φαναρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου