Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος:"Εμόν έθος εστι διώκεσθαι και μή διώκειν, ελαύνεσθαι και μή ελαύνειν..."


Εμείς έχουμε συνήθεια να διωκώμεθα και να μή καταδιώκουμε.

Να μας χτυπούν και να μή κτυπούμε.


Έτσι υπερίσχυσε και ο Χριστός.

Δεν εσταύρωσε, εσταυρώθη.

Δεν ερράπισε, ερραπίσθη.


Η Εκκλησία είναι μητέρα των παιδιών της
και αυτούς(τους αιρετικούς)δέχεται
και στους ξένους απλώνει την αγκαλιά της...

Εάν εισέλθη εδώ αιρετικός-αλεπού, τον μεταβάλλη σε πρόβατο.

Εάν εισέλθη λύκος τον μεταβάλλει σε αρνί.


Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου
Λόγος εις τον ιερομάρτυρα Φωκάν, κεφ.2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου