Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος,νῦν ἡμέρα σωτηρίας, ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου, ἐπίσκεψαί μου τὴν ψυχήν, καὶ τὸ φορτίον τῶν ἀνομιῶν μου, ἄνες μόνε Φιλάνθρωπε


Ἀνάπαυσον Σωτὴρ ἡμῶν,
μετὰ Δικαίων τοὺς δούλους σου,
καὶ τούτους κατασκήνωσον,
ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, καθὼς γέγραπται,
παρορῶν ὡς ἀγαθὸς τὰ πλημμελήματα αὐτῶν,
τὰ ἑκούσια, καὶ τὰ ἀκούσια,
καὶ πάντα τὰ ἐν ἀγνοίᾳ,
καὶ γνώσει φιλάνθρωπε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου