Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Της Αιτωλίας νυν παίδες δεύτε συνδράμετε, άμα και δη Ναυπακτίας, και πιστώς ανυμνείτε, τον θεηγόρον και θείον Πολύκαρπον

Δεύτε ο χριστεπώνυμος λαός
εν ευφροσύνη σήμερον πανηγυρίσωμεν.
Ιδού γαρ τράπεζα προτίθεται ημίν
ο ιερομάρτυς Πολύκαρπος,
τας αριστείας των αγώνων αυτού.
Ολοκαυτωθείς γαρ διά Χριστόν,
καρπούς ημίν εβλάστησεν ώνπερ νυν δρεπόμενοι.
Χριστώ ανυμνήσωμεν
ω και πρεσβεύει αδιαλείπτως
του λυτρωθήναι κινδύνων
τους τιμώντας αυτού την μνήμην,
και προσκυνούντες εν πίστει
τη χείρα την αιδέσιμον,
την ως νάματα ιάματα βλύζουσαν,
και την πανώλεθρον νόσον διώκουσαν,
και παρέχουσαν ημίν
πλήρη την ίασιν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου