Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

"Κύριλλος Σκυθοπολίτης:Αδελφοί, σύν τη Ορθοδοξία και ταις άλλαις αρεταίς διαπρέπωμεν...!!!

εξαιρετικά αφιερωμένο
σε κάποιους σύγχρονους "ομολογητές"...!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου