Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος:"Όταν γαρ η ψυχή προς την τελειότητα του πνεύματος καταντήση..."


Όταν γαρ η ψυχή προς την τελειότητα του πνεύματος καταντήση,
τελείως πάντων των παθών αποκαθαρισθείσα,
και τω Παρακλήτω Πνεύματι διά της αρρήτου κοινωνίας
ενωθείσα και ανακραθείσα, και καταξιωθή πνεύμα γενέσθαι,
συγκεκραμένη τω Πνεύματι,
τότε όλη φώς, όλη οφθαλμός,
όλη πνεύμα, όλον χαρά.
όλον ανάπαυσις, όλον αγαλλίασις,
όλον αγάπη, όλον σπλάχνα,
όλον αγαθότης και χριστότης γίνεται.

Αγίου Μακαρίου Αιγυπτίου,
ομιλίαι πνευματικαί,18 PG Migne 34, 641A

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου