Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

Περί τινων μελανειμονούντων...


Πλανάτε τον ευατό σας και σας φαίνεται πώς είσθε τι,
μηδέν όντες, και διά τούτο μερικοί απο σας κάθεσθε αμέριμνοι,
ωσάν να μήν σας ελέγχη παντελώς η συνείδησις εις τούτο,
όπου χωρίς να λάβετε το Άγιον Πνεύμα
νομίζετε πώς είσθε
πνευματοφόροι και τρέχετε αστόχαστα
και γίνεσθε παρανόμως
και μοναχικώς ιερείς και πνευματικοί
και προεστώτες και ηγούμενοι,
και αρπάζετε την Ιερωσύνην με καταφρόνησιν και αφοβίαν μεγάλην,
και μεταχειρίζεσθε αναρίθμητους τρόπους και μηχανάς
διά να λάβετε χωρίς συστολήν και φόβον Θεού
μητροπόλεις και επισκοπάς και ηγουμενίας είς το να ποιμαίνετε τον λαόν Κυρίου.

(Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου,
Τα ευρισκόμενα, Α΄,Σ.336)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου