Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

Σήμερον ώς αστήρ νεοφανής, τη Εκκλησία ανέτειλεν, ο Ιερομάρτυς Βλάσιος, των θαυμάτων ταις ακτίσι καταυγάζων ημάςὉ ἅγιος Ἱερομάρτυρας Βλάσιος
καταγόταν ἀπὸ χωριὸ τῆς Ἀκαρνανίας, πιθανότατα ἀπὸ τὸ χωριὸ Σκλάβαινα, ὅπου βρέθηκε ὁ τάφος του μὲ τὰ ἱερὰ λείψανά του τὸ 1923.

Στὶς ἐμφανίσεις του ἔλεγε: «Εἶμαι Ἀκαρνάν.
Εἶμαι ὁ Ἅγιος Βλάσιος ἀπὸ τὰ Σκλάβαινα» κ.ἄ.

Σύμφωνα μὲ τὴν χρονολογία (1006), ποὺ βρέθηκε μέσα στὸν τάφο του, πρέπει νὰ ἔζησε στὸ τέλος τοῦ 10ου αἰῶνα καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 11ου.

Μόνασε σὰν Ἡγούμενος στὴν Ἱερὰ Μονὴ Εἰσοδίων τῆς Παναγίας, στὴν παλιὰ Κιάφα -Σκλάβαινα τῆς Ἀκαρνανίας τῆς ἐπαρχίας Βονίτσης καὶ Ξηρομέρου.

Ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο ἀπὸ τοὺς ἀγαρηνοὺς πειρατές, μαζὶ μὲ τοὺς πέντε συμμοναστές του, δυὸ Ἱερομόναχους καὶ τρεῖς μοναχούς, καθὼς καὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους χριστιανοὺς τῆς περιοχῆς.

Τὴ ζωή του, τὸν μαρτυρικό του θάνατο καὶ τὸν τάφο του, ἀπεκάλυψε ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Βλάσιος σὲ πολλοὺς Κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς κυρίως στὴν εὐσεβέστατη καὶ ἀείμνηστη Γερόντισα Εὐφροσύνη Σ. Κατσαρᾶ ἀπὸ τὰ Σκλάβαινα, μὲ ὀφθαλμοφανεῖς ἐμφανίσεις του.

O ἅγιος Βλάσιος ἔκανε δυὸ ἐμφανίσεις, μία σὲ ὅραμα στὸν εὐσεβέστατο ἀείμνηστο Ἀρχιμ. Ἀρσένιο Τσαταλιὸ στις 6-12-1978 καὶ μία ἄλλη στον μακάριο γέροντα Παίσιο τον Ἁγιορείτη στις 3-2-1980.


Έχων παρρησίαν πρός τον Χριστόν,

Βλάσιε παμμάκαρ,

καθικεύτευε εκτενώς υπέρ των τιμώντων,

τα θεία λείψανά σου,

και προσιόντων πίστει,

τω θείω οίκω σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου