Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Ένας ασκητής επίσκοπος μας διδάσκει...

Ἐψάλη σὲ μιὰ συναυλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὴν Σιάτιστα, ενώ ζούσε
ὁ μακάριος Ιεράρχης Αντώνιος,
απο το τμήμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ἀλεξάνδρειου Δημοτικοῦ Ὠδείου Γιαννιτσῶν
ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτη κ. Ἀντ. Πατρώνα.

-ἀπὸ τὸν Ρ/Σ «Ὀρθοδοξία καὶ Παράδοση» τῆς Ἱ.Μ. Σισανίου καὶ Σιατίστης-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου