Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

Περί των καλουμένων έν τώ δείπνω...


Μάς δίνει κι ένα πιό πρόχειρο νόημα η σημερινή παραβολή.

Νά κάνουμε χάρη περισσότερο στούς φτωχούς και τούς αναπήρους,
παρά στούς πλουσίους.

Σ΄αυτό και πρίν από λίγο παρακινούσε,
γι΄αυτό το ίδιο φάνηκε ότι είπε την παραβολή,
επιβεβαιώνοντας μ΄αυτή,
ότι πρέπει να τρέφουμε τούς φτωχούς.

Και κάτι άλλο μαθαίνουμε,
ότι οφείλουμε να είμαστε έτσι πρόθυμοι και φιλότιμοι
στην υποδοχή τών αδελφών μας,
ώστε, και χωρίς να θέλουν,
να τούς αναγκάζωμε να παίρνουν μέρος στά αγαθά μας.

Αυτό αποτελεί και γιά τούς δασκάλους της πίστεως μεγάλο δίδαγμα,
ώστε να διδάσκουν τούς μαθητάς τούς
το ορθό και χωρίς να το θέλουν.

Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας

πηγή:Μigne P.G, T.123 σ.940

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου