Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

Δίδου ουρανόθεν ώς συμπαθής, Δαβίδ θεοφόρε, αιτημάτων τήν παροχήν, τοίς θερμώς αιτούσι,τήν Χάριν σου παμμάκαρ,και αίτει τών πταισμάτων,ημίν τήν άφεσιν


Μέγα εύρατο,Εύβοια κλέος,

τόν πανένδοξον, Δαβίδ τόν Θείον,

ώς ιεράς αρετής καταγώγιον,

και τού Χριστού οπαδόν αληθέστατον,


και τών Οσίων απάντων εφάμιλλον.


Διό Πάτερ Όσιε,


Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε,

δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου