Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

Τραφεὶς τῷ γάλακτι Μάρτυς, τῆς πίστεως Γαλακτίων, σὺν τῇ σεμνῇ Ἐπιστήμῃ, ἐνήθλησας μέχρι τέλους, ὑμῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ῥυσθείημεν τῆς γεέννης


Τὸν γενναῖον ἐν Μάρτυσι Γαλακτίωνα,
ἐν ᾀσμάτων ᾠδαῖς εὐφημήσωμεν,
σὺν τῇ πανευκλεεῖ συζύγῳ, τῇ φερωνύμῳ Ἐπιστήμῃ·
οὗτοι γὰρ καθεῖλον τοῦ ἐχθροῦ τὸ φρύαγμα,
καὶ εἰδώλων τὸ ἄθεον ἤλεγξαν,
τὴν δὲ πίστιν Χριστοῦ ἀνεκήρυξαν.
Διὸ περιφανῶς λαβόντες παρ' αὐτοῦ,
τοὺς στεφάνους τῆς ἀφθαρσίας,
ἀπαύστως πρεσβεύουσιν
ὑπέρ πάντων ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου